Armoton jyrä vai arvokas jäänsärkijä? Voimakkaat persoonat työyhteisössä

 

eagle-714430_1920

”ASIA ON KYLLÄ NÄIN.” Mielipide tulee vahvasti ja selkeästi. No olkoon sitten, ajattelee moni mielessään eikä lähde kiistelemään. Meillä on töissä sellainen vahva persoona, sanotaan.

Jokaisella työpaikalla on voimakkaita persoonia ja hyvä niin. Vahvat pitävät omiensa puolta, puolustavat toisia ja pyrkivät olemaan hyvin oikeudenmukaisia. Usein he myös kokevat velvollisuudekseen haastaa, jos tilanne sitä vaatii. Vahvaan persoonallisuuteen liittyy rohkeus, kuvia ei kumarrella.

Monet kuitenkin kokevat tällaiset ihmiset pelottaviksi ja heidän mielipiteensä liian vahvoiksi. Koska voimakkaiden persoonien tyyli puhua on voimakas ja he ottavat tilan äkkiä haltuunsa, kaikki eivät uskalla lähteä vastustamaan heitä. Monesta tuntuu, että toisen mielipiteet ovat ehdottomia. Voimakkaat persoonat sanovat asiat suoraan, mutta joillekin se on liian suoraa ja he häkeltyvät, loukkaantuvatkin. Tulee tunne, että heidän ylitseen kävellään. 

Niin ei kuitenkaan välttämättä ole.

Jos vahvat ihmiset sanovat itse vahvasti, he kestävät myös sitä, että heille sanotaan suoraan. Vaikka vahvat eivät helposti hyväksy palautetta sellaisenaan, he saattavat palata siihen myöhemmin ja ottaa opikseen. Vahvan persoonan kanssa on tärkeää löytää myös itsestään jämäkkyys, koska voimakkaita persoonia ärsyttää nysvääminen.

Erilaiset ihmiset reagoivat eri tavoin kohdatessaan vahvan persoonan. Ihmistyyppi, jolla on epäilevä suhde auktoriteetteihin, ei helposti “osta” vahvan persoonan näkemyksiä. Hän joko lähtee taistelemaan tai liukenee paikalta. Hyvin asiakeskeinen persoona taas voi faktojen kautta haastaa toista. Jos taas itse on vahva, tulee helposti kahden vahvan taistelu, jossa voi räiskyä reippaasti. Tilanne voi näyttäytyä muille ilmiriitana, vaikka osapuolille se on pallottelua.

Entä miten toimia, jos tunnistat itsessäsi vahvan persoonan piirteitä ja haluat silti olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa? Sinun kannattaa tunnustaa, että olet vahva ja pehmentää omaa viestiäsi. Voit oman vahvan puheenvuorosi perään lisätä yksinkertaisen lauseen “Tämä on mielipide”. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun olet päättävässä asemassa. Toinen voi tulkita kannanottosi lopullisiksi ja toteaa, että eihän tästä tarvitse edes keskustella. Ei synny aitoa vuorovaikutusta, joka vie tilannetta eteenpäin.

Samaan organisaatioon mahtuu mainiosti useampikin voimakas persoona. Se riippuu siitä, miten he tunnistavat omaa käyttäytymistään. Mitä parempi itsetuntemus, sen helpommin he osaavat lieventää särmiä itsessään. Suomessa arvostetaan paljon vahvoja, asiakeskeisiä persoonia.

Onko voimakas persoonallisuus syntymälahja vai onko se rooli, joka muokkautuu elämän myötä? Osa persoonasta on geneettistä, osa varhaislapsuuden kokemuksista kumpuavaa. Jos on pienenä joutunut pitämään puolensa tai vanhemmat ovat kannustaneet vahvuuteen, se ohjaa vahvan roolin omaksumiseen.

Vahvuus on myös tärkeä ymmärtää oikein. Vahvat persoonat ovat usein myös herkkiä. Vahvuus ei ole kovuutta. Vasta silloin, kun sinulla on varaa näyttää herkän puolesi, olet vahva. Aitoa vahvuutta on tietty rehellisyys itselle sekä omalle elämälleen ja arvoilleen. Uskalla olla sinä, oma itsesi. Silloin kestät muutkin sellaisina kuin he ovat.

 

 

 

 

Share: