Skip to content
Menu
close-icon-lq
Kaikki artikkelit

Ajattelu kilpailuedun rakentajana

OKK

Mikä ei ole ajattelun tulosta, on toiminnan tulosta, ja se taas on ajattelun tulosta. Charles Argyris on todennut, että tieto on kykyä toimia.

Työelämän kokonaiskuva on sellainen, että evoluutio etenee hitaasti, kun taas rakenteelliset muutokset tapahtuvat nopeasti. Tällä hetkellä asiantuntijatyön, palveluliiketoiminnan ja automatisoitujen prosessien merkitys kasvaa jatkuvasti. Tämä luo tarpeen kehittää uudenlaisia johtamis- ja ajattelutaitoja, jotka tukevat luovaa työtä ja viisasta päätöksentekoa. Työelämän vaatimusten ja monimutkaistuvien prosessien hallitsemiseksi meidän on kehitettävä erilaisia kykyjä, kuten kriittistä ajattelua, osallistumista ja haasteiden käsittelyä. Näitä taitoja tarvitaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi.

Ajattelun rakenteet työprosessien keskiössä

Liikunta ja ajattelu eivät enää ole samassa muodossa kuin vuosikymmen sitten, mikä vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen toimintatapoihin. Työssä on hyödyllistä sisällyttää fyysistä liikettä ja ympäristön muutoksia, olivatpa ne sitten virtuaalisia tai fyysisiä. Toimivassa työyhteisössä tarvitaan ajattelua sekä prosessien että luovien ajatustyötehtävien osalta. On arvioitu, että noin 45 prosenttia työstä voidaan automatisoida. Tämä tarkoittaa, että noin 55 prosenttia työstä vaatii ajatustyötä. Ajattelu voi olla vaativaa työtä, mutta ajattelemattomuus ei ole sama asia kuin työn tekemättömyys tai rentoutuminen. Voidaan sanoa, että ajattelu on tärkeintä työtä, jonka teet, sillä se vaikuttaa aina lopputulokseen ja hyvinvointiisi.

 

Laadun takaaminen ja ajattelun merkitys

Työskentelysi keskeisiä osa-alueita ovat ajankäytön hallinta ja kehollinen toiminta. Voit parantaa työprosessejasi ja -rakenteitasi keskittymällä niiden saumattomaan yhteistyöhön. Tietoinen ajattelu mahdollistaa kustannusten alentamisen, tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämisen sekä hyvinvoinnin ja esteettisyyden edistämisen. Tämä puolestaan luo tyytyväisyyttä asiakkaillesi ja heidän asiakkailleen. Kilpailukykyä rakennetaan omistamalla jotain ainutlaatuista, mikä erottaa sinut kilpailijoista. Tämä ainutlaatuisuus saavutetaan parhaiten oman ajattelutyön avulla. Tulevaisuuden työkykyä tutkivat asiantuntijat korostavat yhä enemmän ajattelun merkitystä. Ajattelu on kuin monipuolinen sveitsiläinen linkkuveitsi, jota voi hyödyntää rajattomasti ilman kulumista.

Vaikka ajattelemme jatkuvasti, on hyödyllistä tarkastella tutkijoiden, kuten Daniel Kahnemanin ja Amos Tverskyn saavutuksia. Heidän tutkimuksensa olivat vallankumouksellisia ja johtivat Kahnemanin taloustieteen Nobelin palkintoon vuonna 2002. Tutkimukset muuttivat käsitystä ihmisen ajattelusta ja taloustieteestä, osoittaen, että päätökset eivät aina perustu täysin rationaaliseen ja optimaaliseen ajatteluun. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kevyt ja intuitiivinen ajattelu on myös osa normaalia toimintaa, eikä kaiken ajattelun tarvitse olla syvällistä. Joillekin liiallinen ajattelu voi jopa aiheuttaa haitallisia oireita.

Ajattelun rooli työssä ja tulevaisuuden haasteet

Tähän mennessä on kehitetty joitain työkaluja luovuuden edistämiseksi, mutta niissä on edelleen parantamisen varaa. Koska työ sisältää päätöksenteko- ja valintaprosesseja sekä erilaisia tuotanto- ja hallinnollisia prosesseja, on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota ajattelun rakenteisiin näissä prosesseissa, erityisesti päätöksenteossa ja valinnoissa. Automaation ja robotiikan ottaessa yhä suuremman roolin kilpailukyvyn näkökulmasta, luovat prosessit nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Näihin prosesseihin kuuluu argumentointi, kriittinen ja luova ajattelu, konfliktien hallinta sekä retoriikka. Tähän asti olemme kiinnittäneet vähemmän huomiota ajatusten laatuun, mutta tämä on myös tärkeää ottaa huomioon. Laadun takaamisessa on keskitytty pääasiassa lopputulokseen, mikä voi olla kallis mittari. Siksi on tärkeää ennakoivasti sisällyttää ajattelu osaksi prosessien hallintaa.

 

Blogin kirjoittaja Mika Koskinen on valmentaja, coach, luonnon- ja taloustieteilijä, restoratiivisten ja filosofisten käytänteiden ohjaaja ja fasilitoija joka pyrkii luonnollista ja eettisen toimijuuden tietä tuottavuuteen.

 

 

Jaa artikkeli

Tilaa blogimme