Skip to content
Menu
close-icon-lq

Tulevaisuuden johtajuus rakentuu empatialle, jämäkkyydelle ja selkeälle suunnan näyttämiselle

Novetos Oy:n toteuttaman Uudistuva Johtaja 2024 – barometrin tulokset osoittavat, että johtamiseen kohdistuu tällä hetkellä suuria muutospaineita. “Empatia- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi ovat nousseet odotukset selkeästä suunnan näyttämisestä. Organisaatioissa ollaan erittäin tietoisia siitä, että hyvä johtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa ja johtamisen kehittämiseen halutaan panostaa”, totesi Novetos Oy:n toimitusjohtaja Outi Tenhola tulosten julkistustilaisuudessa. 

“Ymmärtämällä, mitä haasteita johtajat kohtaavat ja mitä taitoja he tarvitsevat tulevaisuudessa, organisaatiot voivat paremmin valmistautua ja suunnata johtamisen kehittämistään. Tämä on kriittistä organisaation pitkän aikavälin menestyksen kannalta, koska kuten tiedämme, johtamisella on suora yhteys organisaation tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin”, jatkoi Tenhola.  
 
Uudistuva Johtaja 2024 –barometrin tavoitteena on auttaa tunnistamaan nykyiset haasteet ja tulevaisuuden vaatimukset johtajuudessa, antaen organisaatioille syvempää ymmärrystä siitä, mitä johtajuudelta vaaditaan muuttuvassa maailmassa. Kyselyn tulokset voivat auttaa tunnistamaan avainalueita, jotka vaativat huomiota tai uudelleensuuntaamista, erityisesti johtajuuden kehittämisessä. 
 
“Maailmalla tapahtuneet muutokset vain kiihdyttävät keskustelua, mihin työelämä on menossa ja miten johtamisen keinoilla sitä voidaan parhaiten tukea”, totesi Tenhola. 
 
Uudistuva Johtaja 2024 –selvityksen toteutus 
 
Barometrin tulokset koostettiin kyselyn ja haastatteluiden pohjalta. Kyselyyn osallistui 152 johtavassa asemassa olevaa henkilöä ja asiantuntijaa. Lisäksi toteutettiin 41 syvähaastattelua Novetos Oy:n valmentajien Pia Jäminki-Hovin, Reijo Myllärin, Laura Sundellin ja Outi Tenholan toimesta. 
 
Kyselyn keskeiset havainnot fokusoivat seuraavien kysymysten selvittämiseen: 
1. Mitkä ovat suurimmat johtamisen haasteet tällä hetkellä? 
2. Millaisia painotuksia organisaatiot tekevät nyt johtamisen kehittämisessään?  
3. Mitä taitoja johtajalta vaaditaan tulevaisuudessa?
 
Epävarmat ajat nostavat odotuksia vahvasta suunnan näyttämisestä 
 
Uudistuva Johtaja -selvityksen mukaan organisaatioiden tulisi erityisesti kiinnittää huomiota empatiataitojen, rakentavan vuorovaikutuksen ja positiivisen jämäkkyyden kehittämiseen.  

“Tulevaisuuden johtajan taidot ovat yhdistelmä empatiaa, jämäkkyyttä sekä selkeää suunnan näyttämistä. Nämä huomiot nousivat esille haastatteluissa, joissa haastateltavat saivat reflektoida sekä organisaationsa johtajiin ja esihenkilöihin kohdistuvia sekä omaan kehittymiseensä liittyviä odotuksia”, sanoo Outi Tenhola. 
 
Kartoitus osoittaa, että johtamiseen kohdistuu yhä monimuotoisempia vaateita. Organisaatioissa tulisikin panostaa tasapuolisesti johtamisen eri osa-alueille: osaamisen johtaminen, kulttuurin johtaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen. 
 
“Ilman johtajuutta ja tunnistettua johtamisfilosofiaa organisaatiot ovat tuuliajolla, johon ei kenelläkään ole kiristyneessä taloustilanteessa varaa”, tiivisti Tenhola ajatuksiaan havaintojen pohjalta.

Uudistuva Johtaja 2024 -barometrin tulosten laajempi yhteenveto toimitetaan pyydettäessä

Tilaa blogimme