Valmenna tiimisi vauhtiin – vahvista tiimin suorituskykyä ja itseohjautuvuutta

Loman jälkeen syyskauden alkaessa on hyvä aika kerrata, miten saat johtamasi tiimin vauhtiin. Mitä sinun liiderinä kannattaa tehdä, kun haluat vahvistaa tiimisi tuloksellisuutta, suorituskykyä ja itseohjautuvuutta?

1. Varmista yhteinen ymmärrys päämäärästä ja tavoitteista

Tiimin päämäärä ja tavoitteet saattavat olla kesälomakauden jälkeen unohduksissa tai ainakin ajankohtaisten intressien ja informaation hämärtämiä.

Päämäärä kertoo, miksi tiimi on olemassa ja mitä se haluaa saavuttaa. Se luo tiimille merkityksen. Innostava yhteinen päämäärä aktivoi yhdessä tekemiseen ja tiiminä onnistumiseen.

Yhteinen ymmärrys tavoitteista on tiimin suorituksen johtamisen ja suorituskyvyn kehittämisen perusta. Jokaisen tiimin jäsenen on tiedettävä, mitä tiimiltä ja häneltä yksilönä odotetaan. Mitkä ovat tavoitteeni tässä projektissa tai tällä kaudella? Miten minun odotetaan toimivan suhteessa tiimiini ja asiakkaisiin, mitä pelisääntöjä meillä on? Millä kriteereillä ja mittareilla onnistumistani ja tiimin suorituskykyä arvioidaan? Mistä meitä palkitaan?

2. Valmenna keskittymään oleelliseen ja kehittämään työtapoja

Arkisen kiireen ja yksilöllisten intressien keskellä tekemisen fokus voi välillä olla hukassa. Aika ei riitä kaiken tekemiseen tai vaikka aikaa olisi, tuntuu ettei saa mitään aikaan. Kiinnostavat asiat, ihmiset ja viestintävälineet houkuttelevat uteliasta ja sosiaalista mieltä.

Auta tiimiäsi ja yksilöitä kohdentamaan tekeminen oleelliseen. Sparraa tekemään valintoja, löytämään toimivia ratkaisuja ja saamaan aikaan asioita, joilla on tavoitteiden ja lopputulosten kannalta merkitystä. Valmenna suuntaamaan omaa ajankäyttöä yhteisen päämäärän, tavoitteiden ja arvojen avulla. Auta näkemään omat vahvuudet ja mahdollisuudet kehittää työtapojaan.

Muistuta itseäsi liiderinä keskustelemaan säännöllisesti ja usein ihmisten kanssa työn sujumisesta, onnistumisen kokemuksista ja tavoitteissa edistymisestä. Anna kannustavaa ja kehittävää palautetta. Ota puheeksi ja sparraa oikeaan suuntaan silloin, kun näet siihen tarvetta.

 

3. Vahvista itseohjautuvuutta

Tunnistatko itsessäsi taipumuksen pitää kaikki langat omissa käsissäsi ja halun tietää kaiken? Opettele luottamaan tiimin jäsenten osaamiseen, anna tilaa kasvaa vastuuseen, itsenäisiin valintoihin ja ratkaisujen tekemiseen. Toimi sparrausapuna aina kun apuasi tarvitaan, muta älä tee tai päätä toisen puolesta.

Sopikaa yhdessä, mistä tiimi vastaa, mitä ja miten se voi päättää. Mitä valintoja ja ratkaisuja odotat jokaisen tekevän itsenäisesti? Mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä valintoja lisää työn mielekkyyttä, sisäistä motivaatiota ja omistajuuden tunnetta työstä ja lopputuloksista.

 

4. Arvosta ihmisiä – keskustele, kysy, kuuntele ja kiitä

Tavoitteet eivät täyty, eivätkä tiimin tulokset synny ilman ihmisten aktiivista ajattelua ja toimintaa. Kiinnostu ihmisistä, heidän ajatuksistaan ja toimintatavoistaan. Valmenna heidät tuntemaan toisensa ja vahvuutensa, jakamaan osaamistaan ja oppimaan toisiltaan sekä ideoimaan ja kehittämään yhdessä. Suunnitelkaa tiimille sen kehittymistä tukevat toimintatavat ja työvälineet.

Vuorovaikutteisessa tiimissä syntyy uusia ideoita ja ratkaisuja ja koko tiimin kyvykkyys ja suorituskyky kehittyvät. Arvostava vuorovaikutus tarkoittaa avointa keskustelua ja tiedon kulkua, kiinnostusta toisten ajatuksiin ja ideoihin, aktiivista kuuntelua ja yhdessä ideoiden kehittelyä sekä positiivista palautetta, kannustusta ja kiittämistä.

5. Valmenna tiimiä ja yksilöitä kehittymään

Tunnista tiimin kanssa, mitä kyvykkyyttä ja taitoja menestyminen vaatii nyt ja tulevaisuudessa. Valmenna tiimiä käyttämään vahvuuksiaan, kehittämään kyvykkyyttäään ja kehittymään tiiminä. Opeta tiimiä reflektoimaan omaa toimintaansa. Etsi jokaiselle oikea pelipaikka, jossa hän voi onnistua. Näin rakennat suorituskykyisen tiimin.

Auta jokaista tunnistamaan omat vahvuutensa ja kykynsä. Mitä hänen kannattaa ja mitä hän haluaa kehittää? Auta löytämään omat kiinnostuksen kohteet ja itselle toimivat tavat oppia ja kehittyä työssä ja elämässä. Anna rehellistä ja kannustavaa palautetta, joka auttaa kehittymään. Itseohjautuvuus rakentuu itsetuntemukselle ja kyvylle johtaa itseään - ja niitäkin voi kehittää!

 

Share: