Skip to content
Menu
close-icon-lq

Työyhteisön henkinen ekosysteemi

clay-banks-1547679-unsplash

Tieteen termipankki määrittelee ekosysteemin toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, joka muodostuu luonnonolosuhteiltaan yhtenäisellä alueella elävistä, toisiinsa vuorovaikutussuhteessa olevista eliöistä ja niiden elottomasta ympäristöstä.


Lomien jälkeen somessa on näkynyt paljon ihmisten mielipiteitä siitä, haluaisivatko he työskennellä etänä vai läsnätyöpaikassa. Mutu-tuntumani on, että näkyvyyttä ja peukutuksia ovat saaneet eniten ne, jotka haluavat jatkaa työskentelyä kokonaan etänä ja itse määritellä sen, milloin menevät läsnätyöpaikalle. Etätyön puolesta liputtajat ovat tuoneet esiin kantaansa monien järkevien perusteiden kautta. Suurimmat hyödyt löydetään yksityiselämän helpottumisen alueelta. Ajansäästö työmatkoissa, mahdollisuus siirtyä joustavasti ja nopeasti omaa hyvinvointia tukevien aktiviteettien pariin, aikaa perheelle ja henkiselle palautumiselle, akkujen lataamiselle. Merkityksellisiä asioita, joista nautin yhtä lailla itsekin.

Voiko työpaikalta ladata inhimillistä energiaa?

Vähemmälle reflektiolle on näyttänyt jäävän oman toiminnan ja hyvinvoinnin tarkastelu työyhteisössä vallitsevan ”ekosysteemin” näkökulmasta. Mitä tuo henkinen, työympäristön ekosysteemi on antanut aiemmin minulle, miten se tulevaisuudessa tukisi minua, omaa oppimistani, kehittymistäni ja hyvinvointiani?

Viimeksi eilen tehdessäni työpäivän yhteisellä toimistollamme, löysin runsaasti minuun positiivisesti vaikuttavia asioita. Sain mahdollisuuden kertoa toisille työyhteisöni jäsenille itselleni tärkeistä asioista, tulin myös aidosti kuulluksi ja huomioiduksi. Hymyilin, nauroin ja otin mukaan kotiin vietäväksi hyvää inhimillistä energiaa.

Yhtä lailla myös minä olen yksi olennainen ja tärkeä osa työyhteisömme ekosysteemiä. Tietoisuus siitä, että pystyn antamaan muille samanlaisia kokemuksia ja energiaa kuin mitä itse toisilta ammensin, luo merkityksellisyyden kokemuksen rakentaen samalla yhteisöllisyyttä. Tätä blogia kirjoitan kotitoimistolla, vähän huonossa asennossa nojatuolissa (joka on kyllä mukava lukupaikka), ja fiilistelen myös sitä, että töiden jälkeen voin lähteä tästä nopeasti lähiuimahalliin polskimaan.

Miten säilyttää yhteisöllisyys hybridissä?

Hybridillä on siis puolensa. Toimiva työyhteisön ekosysteemi ei kuitenkaan synny itsestään.

  • Tarvitaan ensinnäkin rohkeutta tarkastella omaa asennetta ja suhtautumista läsnätyöpaikalla työskentelyyn.
  • Toinen merkityksellinen asia on tutkia, miten vaikutat toisiin työyhteisösi jäseniin. Rakennatko vai haurastutatko yhteistä ekosysteemiänne?
  • Kolmanneksi mieti ja kokeile, mitä hyviä elementtejä voit siirtää toisesta, kotiekosysteemistä työyhteisössäsi hyödynnettäväksi.  

Vahva suositukseni on, että keskustelkaa näistä näkökulmista. Kuunnelkaa aidosti toisianne, pohtikaa kuulemaanne ja miettikää, mikä toisi omiin ekosysteemeihisi elementtejä, jotka rakentavat niistä entistä parempia. Hyvin voiminen on yhteinen asia.

 

--

Kirjoittaja Reijo Mylläri toimii Novetoksella leadership coachina, työnohjaajana ja valmentajana intohimonaan auttaa ihmisiä toimimaan ja voimaan paremmin yhteisissä ekosysteemeissämme. 

 

Tilaa blogimme