Skip to content
Menu
close-icon-lq

Tunnetaidoton somesukupolvi Z lähestyy työelämää: Miten johdat heitä?

Tulevaisuuden johtamisen kehittämistä luotaavassa Uudistuva johtaja 2024 -kyselyssä yhdeksi tärkeimmistä omista kehitettävistä taidoista johtajat mainitsivat tunnetaidot. Sekä organisaation olemassaolon että ihmisten kannalta johtajien ja esihenkilöiden tunnetaito-osaamisella tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli. Tunnetaito-osaamattomuus voi johtaa lukemattomiin hukattuihin mahdollisuuksiin hyödyntää osaavat, oppivat ja tuntevat ihmiset, erityisesti Z -sukupolven, Gen Z, osalta. 

Tutka kohti tulevaisuutta 

Sukupolvi Z (synt. 1997-2012) on nousemassa maailman väkirikkaimmaksi ja vaikutusvaltaisimmaksi ryhmäksi. Heidän ainutlaatuiset ominaisuutensa ja tarpeensa tulevat yhä selkeämmin esiin niin työssä kuin yksityiselämässä, sekä erityisesti niiden yhdistymisessä. 

Nuorempien sukupolvien leimaaminen laiskoiksi tai itsekkäiksi ei ole uutta, mutta sukupolvi Z:n kohdalla nämä stereotypiat saavat uuden ulottuvuuden. Tuore, ResumeBuilder.comin yli tuhannelle johtajalle tekemä kysely paljastaa, että 74% johtajista kokee Gen Z:n erityisen haastavaksi työyhteisössä. Tätä ryhmää pidetään usein vaativana, perinteisiä kannustimia ja harmoniaa arvostamattomina, usein työpaikkaa vaihtavina toimijoina, jotka vaikuttavat tuottavuuteen ja johtamiseen. 

Johtajasukupolvista väistymässä ovat ”Boomerit” ja tilalle ovat tulleet sekä X -sukupolven (1965-1980) että Milleniaalien (1981-1996) ikäluokkien johtajat ja esihenkilöt. Ja jo hieman unholaan vaipunut keskustelu sukupolvien erilaisuudesta on kuitenkin todellisuutta jo nyt. 

Sukupolvien erot työelämässä 

Sukupolvien erilaisuus ja erot tulevat erityisesti näkyviksi tunnetaidoissa. Tunteet ovat vasteita niille kokemuksille, joita elämän ja työelämän eri tilanteissa syntyy. Kokemusten, ajattelun ja arvostusten tasolla esiin tulevat eroavaisuudet johtavat tunnekokemuksiin, jotka aiheuttavat monesti negatiivisia tunteita eri osapuolille. 

Pidempään työelämässä olleet sukupolvet arvostavat, ja haluavat johtaa, tavalla ja kokemuksella, jotka poikkeavat vahvasti Z-sukupolven ajattelusta. Metataitojen, kuten tunnetaidot, erilaisuuden ymmärtämisen äärelle joudumme johtajina nyt selkeämmin kuin aiemmin. Ympärillämme olevat, ei-näkyvät asiat ovat tulleet Z-sukupolven myötä työympäristöömme. Tarvitsemme taitoja nähdä niitä, sekä erityisesti johtaa ihmisiä tämän ymmärryksen pohjalta. 

Tunnetaitojen kehittämiseen erikoistunut organisaatio, Six Seconds, nostaa The State of the Heart report -tutkimuksestaan esille Z-sukupolven osalta alueita, joissa heiltä on tunnistettu muita ryhmiä vähemmän osaamista käsitellä erilaisia metataitoja yhtä lailla kuin toimia käytännön työelämässä. 

Näitä ovat muun muassa: 

  • Kyky nimetä ja ymmärtää tunteita 
  • Tunnistaa toistuvia ajattelun ja toiminnan malleja 
  • Päätöksentekokyvykkyys, vaihtoehtojen arviointi 
  • Pysyä motivoituneena merkityksellisistä arvoista ja nähdä uusia mahdollisuuksia 
  • Empatian osoittaminen 
  • Tuntea olevansa yhteydessä suurempaan tarkoitukseen 

Jokainen meistä on oman aikakautensa lapsi 

Saman tutkimuksen data kumoaa kuitenkin myytin laiskuudesta ja päämäärättömyydestä. Z-sukupolvi haluaa myös menestyä, heillä on kilpailuhenkeä ja intohimoa tekemisissään itse asiassa enemmän kuin muilla sukupolvilla. He ovat myös diginatiiveja, joilla on taito omaksua uudet teknologiat ja toiminnan tavat muita nopeammin. He myös haluavat nähdä tuloksia nopeammin, konkretiaa muutoksista ja kehittymisestä. 

Tutkimus osoittaa kuitenkin, että samalla moni heistä selkeästi kokee työtyytyväisyyden vähäisemmäksi kuin muiden ryhmien edustajat. Heillä onkin suuri riski ajautua työuupumukseen, siitä johtuvaan herkempään työpaikan vaihtoon ja pahimmillaan erkautumiseen kokonaan työelämästä. 

Ymmärtääksemme sukupolvi Z:n kehityskulkua on tärkeää nähdä lähihistorian ja ympäristön kontekstit, jotka ovat muovanneet heitä. Älypuhelinten 24/7 läsnäolo, COVID-19-pandemia, sekä ilmastonmuutoksen korostunut tietoisuus ovat kaikki olleet merkittäviä tekijöitä heidän henkilökohtaisen ja ammatillisen näkemyksensä muodostumisessa heidän siirtyessään työelämään. 

Gen Z on myös ensimmäinen sukupolvi, joka on kasvanut sosiaalisen median ollessa kaikkialla läsnä heidän kehitysvaiheessaan, tekijä, jolla on merkittäviä vaikutuksia heidän mielenterveyteensä ja sosiaalisiin käyttäytymismalleihinsa. 

Johtaja, oletko valmis uusien sukupolvien luotsaajaksi 

Olet sitten boomeri, X-sukupolven edustaja tai milleniaali, sinulle on rakentunut omat tapasi toimia ja käyttäytyä, hyödynnät omia vahvuuksiasi ja ilmennät omaa kokemustasi ja osaamistasi, sekä johdat omalla tavallasi. 

Tee pieni ajatusleikki: minkälainen sinä olisit, jos olisitkin juuri työelämään tullut diginatiivi? Minkälaista johtamista sinä haluaisit? Mitä haluaisit tehdä? Entä missä ja milloin? Kuten eräs Z-sukupolven edustaja ihmetteli, ”Miksen voi yhtä hyvin tehdä työtä läppärilläni lentokoneessa kuin toimiston työpöydän äärellä?”. 

Ymmärtämällä itseämme ja tapaamme ajatella sekä johtaa, yhtä lailla kuin ymmärtämällä sukupolvien väliset eroavaisuudet, voimme oppia ja kehittää toiminnan ja johtamisen malleja sellaisiksi, joissa myös tulevaisuuden työntekijät ja johtajat ovat luomassa tunneälykästä, inhimillisesti hyvinvoivaa ja tuloksellista organisaatiota.   

Tilaa blogimme