Skip to content
Menu
close-icon-lq

Mukava tulla töihin. Vai onko?

Toimistolla

On aika palata kesälomilta ja kohdata ihanat työkaverit. Toisin kaikki eivät ole aivan yhtä ihania.

Tuttavani purki sydäntään: ”Mahtavaa kun työkaverit on lomalla. Ei tarvitse kuunnella niiden keskinäistä kinastelua. Käyvät valittamassa mulle toisistaan vuorotellen.”

Ei varmasti harvinainen tilanne. Etäjohtamisen myötä tämän tapaiset tilanteet lisääntyvät, kun esimies ei ole paikalla selvittämässä arkipäivän pieniä rooli- tai tehtäväepäselvyyksiä.

Yhteentörmäyksiä

Työntekijöiden välisiä yhteentörmäyksiä syntyy, kun erilaiset persoonat suorittavat erilaisia tehtäviä. Sosiaalinen, hieman suuripiirteinen myyjä tapaa asiakkaitaan. ”Lörpöttelee puhelimessa, käy pitkillä lounailla, lähtee liian aikaisin töistä.”

Tarkka toimihenkilö hoitaa toimistolla kirjaustehtäviään. Häntä ärsyttää myyjän leväperäinen työskentelytapa. Myyjää ärsyttää toimihenkilön tarkkuusvaatimukset, nipottaminen ja kyttääminen.

Kolmas henkilö on diplomaattinen. Hän ei haluaisi olla riidoissa kummankaan kanssa. Kuuntelee kärsivällisesti molempien purkauksia. Pikkuhiljaa hän alkaa ahdistua tilanteesta. Jos esimies olisi paikalla, hänen kanssaan voisi puhua asiasta. Mutta he ovat eri paikkakunnilla, ja kun silloin tällöin ovat yhteyksissä, asia ei tule ensimmäisenä mieleen.

Kenellä on vastuu työyhteisön ilmapiiristä

Mitä pitäisi tehdä?

Jos mitään ei tehdä, kaikki kolme voivat huonommin ja huonommin. Huono ilmapiiri tulee jossain vaiheessa näkyväksi asiakkaille. Työn tulokset heikkenevät, ja kohta joku kolmesta vaihtaa työpaikkaa. Pätevimmän on helpointa löytää uusi työnantaja.

Pienet riidat tulevat organisaatioille yllättävän kalliiksi. Kenen vastuulla on lähteä purkamaan tilannetta?

Vastuu työyhteisön ilmapiiristä kuuluu kaikille. Ensimmäinen vaihe on puheeksi ottaminen. Toisaalta se on erittäin riskialtis vaihe. Pahimmassa tapauksessa hyväntahtoinen puheeksi ottaminen tulkitaan syyllistämiseksi, jolloin luontaiset puolustusmekanismit hyppäävät tappiin. Silloin rakentavalle keskustelulle ei ole tilaan.

Lukaise Hanna Kölhin artikkeli "Voiko työhyvinvoinnin ulkoistaa?"

Keskity hyvään

Tilannetta voi lähteä ratkomaan esimerkiksi siten, että työyhteisö määrittelee keskenään, millainen työyhteisö se haluaa olla. Tuttavani työyhteisössä asiaa voisi sanoittaa esimerkiksi näin: ”Minusta me voitaisiin kehittää meidän työilmapiiriä innostavammaksi. Minkälaiseen työpaikkaan teistä olisi aamulla mukava tulla? Minusta voisimme olla ystävällisempiä ja kannustavampia.” Prosessi voi edetä seuraavan laisesti:

  • Valitaan muutaman hyvä asia, mihin päätetään keskittyä.
  • Määritellään, mitä se tarkoittaa käytännössä.
  • Ryhdytään toimimaan määritellyllä tavalla. Keskitytään yhteen toivotunlaiseen toimintaan per viikko.
  • Arvioidaan lopuksi, missä on onnistuttu., Ei siis missä on epäonnistuttu.

Riski on, että työntekijöiden keskinäinen keskustelu ei tuo kovinkaan paljon hedelmää. Valtasuhteet, erilaiset näkemykset asiasta ja mahdolliset loukkaantumiset tai huoli siitä, että tulee vain loukatuksi, estävät rakentavan keskustelun. Osallistava, rakentava keskustelu vaatii usein ulkopuolisen johtamaan prosessia. Keinona voi olla esimerkiksi enneagrammi-valmennus.

Opas tasapainoiseen johtamiseen saattaisi kiinnostaa sinua. Lataa opas ilmaiseksi ja lue konkreettiset vinkit.

Enneagrammi avuksi

Enneagrammi osoittaa helposti omaksuttavalla tavalla, miten me yksilöinä kiinnitämme huomion eri asioihin. Toiset meistä ovat nopeita reagoimaan, toiset hitaampia. Toisille tärkeintä on tarkkuus, toisille nopeus, joillekin visuaalinen ulkoasu. Karkeimmillaan enneagrammi osoittaa yhdeksän erilaista perustyylisuuntaa. Malli on paljon laajempi, mutta perusasioilla pääsee työyhteisössä jo pitkälle.

Enneagrammi tuo ymmärrystä, vapauttaa tunnelmaa ja antaa sanoja kuvata erilaisia toimintatapoja. Enneagrammi ei anna lupaa sanoa, että toimin näin, koska se on minulle luontaista. Päinvastoin.

Enneagrammi ei laita meitä laatikkoon, vaan näyttää meille laatikon, jossa olemme – ja tien ulos.
Riso&Hudson; Enneagrammin viisaus, 2016

Enneagrammia hyödynnämme osana Luova kutsumus -ryhmäcoachingia. Tutustu tarkemmin Luova Kutsumus -ryhmäcoachingiin.

Tilaa blogimme