Skip to content
Menu
close-icon-lq

Hyvät johtoryhmät: miten taitavia olette oppimaan yhdessä?

Blogi_Johtoryhmien oppiminen_Jukka Mannermaa

Yllättäviin muutoksiin varautuminen ja toiminnan uudistaminen haastavat johtoryhmiä uudistumaan kiivaalla tahdilla. Uudistumisen rohkeuden ja nöyryyden juuret ovat tavoitteellisessa yhdessä oppimisesta.

Oppiminen ajattelua kehittämällä, informaatiota analysoimalla ja toimintaa reflektoimalla on menestyvän johtoryhmän tuntomerkki. 

Valmentaessani johtoryhmiä tehtäväni on luoda aika ja paikka, jossa johtajat keskustelevat avoimesti yhteistyön tavoitteista, tehtävistä, onnistumisista ja kehittymisen tarpeista. Keskustelun aiheina ovat usein johtoryhmän oma työskentely, sisäisten sidosryhmien onnistumisen edellykset ja ulkoisten sidosryhmien tarpeet.

Laadukkaan vuoropuhelun tunnusmerkkejä ovat kuunteleminen, kysyminen ja positiivinen haastaminen. Sen tuloksena on yhteisen ajattelun kehittyminen ja yhdessä oppiminen parempien päätösten pohjaksi. Kun tehtyjen päätösten seurauksia arvioidaan ja reflektoidaan, yhdessä opitaan yhä lisää.
 

Mitä johtoryhmien on tärkeää oppia yhdessä?

Oppimisen lähtökohta on johtoryhmän oma toiminta ja johtoryhmän toiminnan viitekehys. Tässä on kokemukseen pohjautuvia esimerkkejä oppimisen alueista. Mitkä näistä ovat sinulle tärkeitä? 

  1. Johtoryhmä itse: Kuinka suoriudumme? Mitkä ovat vahvuutemme? Mitkä ovat vallitsevat ajattelumallimme, uskomuksemme ja sokeat pisteemme? Missä asioissa meidän tulee kehittyä ja uudistua?  

  2. Organisaation sisäiset sidosryhmät: Minkälaiset edellytykset heillä on luoda asiakasarvoa arjessa? Mitkä heidän tilanteensa ja tarpeensa on juuri nyt? Mitä he tarvitsevat tuekseen? Miten olemme vastaamassa odotuksiin?

  3. Organisaation ulkoiset sidosryhmät: Miten he kokevat organisaatiomme toiminnan? Entä mitkä heidän tulevaisuuden näkymänsä ja odotuksensa ovat? Miten olemme vastaamassa odotuksiin nyt ja tulevaisuudessa?

  4. Johtamisjärjestelmä: Kuinka tehokas, selkeä ja ristiriidaton johtamisjärjestelmä on toiminnan tavoitteiden ja arvoa tuottavien työntekijöiden kannalta?  

  5. Organisaatiokulttuuri: Mitkä käyttäytymiset vahvistavat tavoittelemaamme organisaatiokulttuuria? Mitkä uskomukset ja vaietut asiat heikentävät sitä? Missä näiden asioiden suhteen ollaan tänään?
 

Oppiminen johtoryhmien jatkuvana toimintana edellyttää päätöksiä ja organisoitumista. Kannustan johtoryhmiä varaamaan itselleen oppimisen mahdollistavia aikoja ja paikkoja. Oppimista kannattaa sulauttaa johtoryhmän kokouksiin ja sitä on hyvä täydentää tärkeiden teemojen käsittelyyn varatuissa foorumeissa. Myös johtoryhmän jäsenten toistensa sparraaminen on erinomainen tapa oppia lisää.  

 

Blogin kirjoittaja Jukka Mannermaa auttaa ja kannustaa asiakkaitaan menestymään ajattelun kehittämisen, uusien mahdollisuuksien näkemisen ja uudistumisen rohkeuden avulla. Jukalla on valmennusosaamisen tukena laaja johtajatausta ja pitkä kokemus yhteistyöstä kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.
 

Kuva: Unsplash / Mark Fletcher Brown

Tilaa blogimme