Skip to content
PYYDÄ TARJOUS
Menu
close-icon-lq
www.lahtienergia (1)

Lahti Energia Oy

Lahti Energia on lahtelaisten oma energiayhtiö, joka tuottaa asiakkailleen huolettomia energiaratkaisuja. Palvelumme ovat kaukolämpö ja -jäähdytysratkaisut, sähkönjakelu ja teollisuuslämpö. Tuotamme energiaa kierrätyspolttoaineilla ja metsäenergialla lähes päästöttömästi.

Valmennuksen tavoite

Lahti Energian ja Novetoksen yhteistyö alkoi toukokuussa 2023 Lahti Energian johtoryhmän valmennuksen käynnistyessä. Valmennuksen tavoitteiksi asetettiin:

1. Johtoryhmän jäsenten itsensä ja toistensa tuntemisen lisääminen.

2. Johtoryhmän yhteistyön ja yhdessä johtamisen kehittäminen; tavoitteena fokusoitu ja ratkaisukeskeinen työskentely.

3. Toimivien johtoryhmän työskentelymallien rakentaminen johtoryhmän jäsenten odotusten mukaisesti.

4. Johtamisen keinojen arviointi ja sopiminen tärkeimpien strategisten toimenpiteiden valmistelun ja päätöksenteon nopeuttamiseksi.

Valmennus koostui johtoryhmän jäsenten haastatteluista, neljästä koko päivän työpajasta ja välitehtävistä.

Valmennuksen aikana saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Johtoryhmäläiset oppivat ymmärtämään paremmin toisensa erilaista käyttäytymistä vuorovaikutustilanteissa. Yhteisiä työskentelymalleja saatiin kehitettyä monipuolisemmiksi kuitenkin niin, että fokus pysyy olennaisissa asioissa. Yhteistyö Novetoksen kanssa oli sujuvaa ja valmennuksien sisältö tehtiin joustavasti huomioiden koko ajan johtoryhmämme tarpeet.

Muita referenssejä