Skip to content
Menu
close-icon-lq

Valmentavan johtamisen aamistilaisuudessa kuultiin Kelan onnistumisia ja näkemyksiä valmentavasta johtamisesta

Keilarantaan kokoontui yli 30 johtamisen ammattilaista torstaina 30.3.2017 keskustelemaan valmentavan johtamisen merkityksestä työyhteisön onnistumiseen, innostumiseen ja kehitykseen.

Valmentavaa johtamiskulttuuria Kelaan jo muutaman vuoden rakentaneet Kelan asiantuntijat Heikki Jämsénin ja Matti Kujala, kertoivat omista kokemuksistaan:

  • miten valmentavan johtamisen kulttuurimuutos voidaan aikaan saada,
  • mitä se edellyttää ja
  • miten valmentavaa johtajuutta toteutetaan arjessa.

Osallistujia mietitytti, miten valmentavaa johtajuutta on onnistuttu läpiviemään suuren työpaineen alla. Osana ”Kelasta huippupaikka” –hanketta rakennettiin ammattimaisen johtamisen malli. Vuosina 2015-2016 toteutettiin Kelan suurin hallintouudistus. 12 osastoa, 24 vakuutuspiiriä ja 6 erikoisyksikköä muodostivat jatkossa 6 tulosyksikköä prosessien mukaan.

Valmentava johtajuus sisäänrakennettiin osaksi kokonaisuutta uudistusten yhteydessä.

 

 

Jämsen ja Kujala kertoivat avoimesti omista kokemuksistaan ja opeistaan muun muassa, millä tavalla kulttuurimuutoshanke on rakennettu ja mikä on ollut ylimmän johdon rooli muutoksen toteuttamisessa.

Novetoksen valmentaja Markus Pessi, avasi valmentavan johtajuuden taustalla olevia mielen malleja ja asenteita. Keskiössä on growth mindset sekä minäpystyyvyden käsite. Näillä on valtaisa vaikutus mm. yksilön uskoon omista kyvyistään ja suhtautumisesta palautteeseen ja vastoinkäymisiin. Valmentavaa johtamiskulttuuria rakennettaessa tulisikin nämä asiat huomioida niin yksilön, tiimin kuin koko organisaation tasoilla.

Lataa Markuksen esitys kokonaisuudessaan.

 

Jos haluat jatkaa keskusteluita tai varata itsellesi ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen, ota yhteyttä suoraan tilaisuuden valmentajiin:

 

Markus Pessi

markus.pessi@novetos.fi

+358 40 765 6814

 

Jan Holst

jan.holst@novetos.fi

+358 40 027 1363

Tilaa blogimme