Skip to content
Menu
close-icon-lq

Miten keinoäly muuttaa organisaatioita ja johtamista?

”Juurin nyt on aika miettiä roboetiikkaa. Tärkeää ei ole vain, mitä robotit kykenevät tekemään. Vielä tärkeämpää on, mitä niiden pitäisi tehdä”, totesi Tapio Aaltonen alustuksessaan. ”Yksi kiireellisimpiä tehtäviämme on käydä laajaa keskustelua siitä, millaisia ominaisuuksia haluamme roboteille ja mitä emme missään nimessä halua.”

Erityisen vilkasta keskustelua herätti kysymys siitä, miten digitalisaatio ja keinoäly muuttavat johtajuutta. On ennustettavissa, että organisaatiot litistyvät ja osa keskijohdon tehtävistä siirtyy roboteille. Johtajan roolissa korostuu valmentaminen ja kulttuuriin vaikuttaminen. Organisaatiot muuttuvat enemmän itseohjautuviksi.

Robotiikka on uhka, mikäli kehitys tapahtuu vain tekniikan ehdoilla. Se on mahdollisuus, mikäli kykenemme tunnistamaan ihmiskunnan arvot ja ihmisyyden ytimen. Osa nykyisistä työtehtävistä tippuu pois, ja tilalle tulee kokonaan uusia luovuutta heijastavia tehtäviä.

Lisää etiikkapohdintaa (myös robottien näkökulmasta) löydät tuoreesta oppaastamme: Voiko robotti toimia eettisenä johtajana? Opas johtamisen etiikkaan

Toisinaan organisaatioiden on mietittävä myös arvoja. Kannattaa vilkaista myös opasta onnistuneiden arvokeskustelujen toteuttamiseen

Tilaa blogimme