Miksi diversiteettiin kannattaa panostaa?

innovaatio kilpailuetu diversiteetti

Diversiteetti tarkoittaa moninaisuutta eli erilaisuuksien huomioimista ja arvostamista työelämässä. Diversiteetti voi tarkoittaa esimerkiksi eri ikäisiä, eri sukupuolia, eri etnisiä taustoja, erilaisia kulttuureja,