Valmennamme johtajia ja esimiehiä löytämään oman tapansa johtaa ja hyödyntämään vahvuuksiaan. Valmentavassa johtamisotteessa yhdistyvät inhimillisyys ja tuloksellisuus.

Valmennus, yksilö- ja ryhmäcoaching, digitaaliset työkalut.

  • Johtamistaidot
  • Johtoryhmätyön kehittäminen
  • Itsen johtaminen
  • Valmentava johtajuus, motivaatio ja merkityksen kokemus
  • Vastuullinen ja eettinen johtaminen
  • Vuorovaikutustaidot ja erilaisten ihmisten johtaminen
  • Hankalien tilanteiden ratkaiseminen
  • Asiantuntijasta esimies, uusien esimiesten valmennus
  • Lähiesimiestyön valmennus
  • Suorituksen ja osaamisen johtaminen

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi: