Pia Jäminki-Hovi

Pätevyydet: Johdon konsultti, Certified Business and Life Coach (LCA), valmentaja

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä:
+358 40 700 3301
Sähköposti 
LinkedIn

CV

Pia kokee työssään palkitsevaksi sen, kun aistii ja näkee asiakkaiden saavan oivalluksia ja innostuvan uuden näkökulman löytymisestä. Hänen mielestään se on edellytys yksilöiden ja organisaatioiden kehittymiselle. Pialle on tärkeää, että valmennus tukee asiakkaan lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamista. Pia osallistaa, ja haastaa rakentavasti, tukee sekä antaa konkreettisia työkaluja.

Ennen valmentajauraansa Pia on toiminut pääasiassa kansainvälisten yritysten johto- ja kehitystehtävissä sekä yrittäjänä. Hänellä on syvää henkilökohtaista kokemusta hyvän johtamisen ja ihmisiin panostavan organisaatiokulttuurin kehittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaatioiden menestykseen. Rooleissaan Pia on usein ollut muutosagentti ja uudistaja, joka haluaa ottaa ihmiset mukaan toteuttamaan muutosta innostavan vision avulla ja yhteisen tekemisen kautta.

Pia harrastaa golfia, jumppaa, lenkkeilyä ja hiihtoa. 

Pian erityisosaamista voit hyödyntää, kun on tarve:

  • Yksilöiden tai tiimien, esim. johtoryhmän jäsenten ja avainhenkilöiden, sparraajalle/coachille
  • Tiimin yhteishengen ja yhteistyötaitojen kehittämiselle
  • Esihenkilöiden kehittämiselle
  • Yrityskulttuurin rakentaminen ja kehittämiselle
  • Muutostilanteissa onnistumisen tuelle