"Johtajan tärkein tehtävä on saada johdettavansa onnistumaan"

Eerik Lundmark

Pätevyydet: DI, Workplace BigFive -sertifikaatti, Vaikuttava valmentaja 2017, CxO Certified Mentor, Reiss Motivation Profile (RMP) Master, Extended DISC -valmentaja, VIA Leadership Academy

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä:
+358 40 031 0592
Sähköposti
LinkedIn

CV

Johtaminen on palvelutehtävä: Kestävä menestys johtajana syntyy siitä, että johdettavat onnistuvat työssään. Tämä edellyttää johtajalta oman johtajuuden sisäistämistä, ajatuksen ja viestinnän kirkkautta ja johdettavien motivoivaa mukaan ottamista.

Valmentavan johtamisotteen kehittäminen omista vahvuuksista liikkeelle lähtien ja johtamistilanteiden vaatimukset tunnistaen on tuloksellista ja innostavaa – ei aina yksinkertaista, mutta yhdessä vauhdittaen helpompaa kuin yksin kärvistellen.

Eerikin usean vuosikymmenen kokemus myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja vaativien muutosprojektien johtamisesta ja henkilöstön kehittämisestä antaa hyvän pohjan johtoryhmien, johtajien ja esihenkilöiden valmentamiseen ja mentorointiin.

  • Johtoryhmien ja asiantuntijatiimien työn tehostaminen
  • Muutoshankkeiden läpivienti ihmiset motivoiden
  • Johtoryhmäläisten mentorointi ja vakuuttavuuden kehittäminen
  • Strategian kirkastaminen ja johtamisjärjestelmän tehostaminen

Eerikin harrastuksiin kuuluvat muun muassa pianonsoitto, puutyöt ja patikointi.

”Eerik on ammattitaitoinen mentori, joka kuuntelee, rohkaisee ja innostaa.”

 Magnus Sjöblom, vientipäällikkö, NMC Termonova

”Olin Eerikin mentorointiasiakkaana, kun työtehtäväni muuttui päälliköstä johtajaksi ja vastuualueeni laajeni. Sain uusia työkaluja myynnin johtamiseen ja muutoksen läpiviemiseen. Erityisen hyödyllistä oli henkilöiden profiilien ymmärtäminen sekä työskentely jarruttavien uskomusten parissa. Työskentelyni muuttui Eerikin valmennuksessa tuottavammaksi ja myynnin muutoksen läpivienti onnistui pysyvästi yhdessä tiimin kanssa.”

Eeva Vaajasalmi, aluejohtaja, Stena Recycling Oy