Etätilaisuus:

HR-ammattilaisten verkostotyöpaja 

 

Torstaina 16.9.2021 klo 8.30-10.30

Tule mukaan jakamaan ajatuksia ja ideoimaan ratkaisuja muuttuneen työelämän henkilöstön kehittämistarpeisiin ilmaiseen HR-ammattilaisten verkostotyöpajaan, joka toteutetaan etänä torstaina 16.9. klo 8.30-10.30.

 

Tilaisuuden aikana tavoitteenamme on:

  • avata tulevaisuudentutkimusta ja sitä, miten tulevaisuudentutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää henkilöstöhallinnon työn tukena.
  • lisätä tulevaisuudenlukutaitoa ja löytää hallintakeinoja työelämän tulevaisuuden muutoksiin.
  • paneutua juuri henkilöstöhallinnon rooliin, voimistaen sen kykyä kohdata työelämän muutokset ja lievittää muutosten tuomaa ahdistusta tulevaisuusajattelun kautta.
  • käydä läpi työelämän muutosten heikkoja signaaleja ja trendejä, joita ovat mm. tulevaisuuden osaaminen, jatkuva oppiminen ja yhteisöllisyys.
  • reflektoida työelämän heikkojen signaalien ja trendin kautta omaan työhömme sopivia tulevaisuusajattelun työkaluja.

 

Tilaisuudesta vastaa Novetoksen asiantuntijat Eeva Pitkänen ja Pirjo Ahonen, joilla molemmilla on vuosikymmenien tuntuma HR-kentästä valmentajina. Syvemmälle teemaan meitä johdattelee vieraileva asiantuntija Birgitta Herranen (YTM), tulevaisuusorientoitunut lehtori, jolla on useamman vuoden työkokemus esimies- ja johtotehtävistä. Birgitan henkilöstöhallinon työkokemus tulee julkishallinnon puolelta ja hän käsittelee työelämän tulevaisuutta ja tulevaisuusohjausta tulevaisuudentutkimuksen opinnoissaan Turun yliopistossa.

Ilmoittaudu mukaan ilmaiseen etätilaisuuteen oheisella lomakkeella!

NovetosRGB_1x1.jpg

Ilmoittaudu tilaisuuteen