Verkkosivuillamme käytetään evästeitä (=cookies), jotka ovat yksilöllisiä kävijän laitteelle tallennettavia tunnisteita. Tunnistetta käytetään verkkosivuliikenteen seuraamiseen ja asiakasymmärryksen kehittämiseen. Tunnisteesta ei ole mahdollista päätellä kenenkään henkilön identiteettiä ellei henkilö itse luovuta omia tietojaan verkkosivuilla.

Uuden EU-tietosuoja-asetuksen myötä jokaisen yksilön henkilötiedot ovat paremmin turvattuja ja pyrimme jo etupainotteisesti muuttamaan omia toimintatapojamme vastaamaan paremmin uusia asetuksia. Jos koet, että tietosi ovat väärin, haluat poistaa tietoja tai tarvitset apua näiden kanssa, ota yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Novetos Oy
Yhteystiedot: Keilaranta 1, Espoo, Finland
Puhelin: +358 9 682 9050

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kaj Colliander
Yhteystiedot:
Sähköposti: kaj.colliander”at”novetos.fi
Puhelin: +358 9 682 9050

3. Rekisterin nimi

Novetos Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

– Kerätä asiakastietokantaa verkkosivujen ja uutiskirjeen lukijoista ja tilaajista
– Ylläpitää yrityksen asiakasrekisteriä, myyntiä ja kehittää asiakasymmärrystä
– Ennakoida asiakastarpeita ja tuottaa relevanttia sisältöä

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Tällaisia tietoja ovat: nimi ja yhteystiedot, verkkosivukäynnit ja uutiskirjetilaukset, asiakkaisiin liittyvät muistiinpanot ja toimenpiteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoa kerätään verkkosivuilla, tilaisuuksissa ja kontaktoinneilla. Asiakas voi myös itse liittyä rekisteriin verkkosivuilla tilaamalla uutiskirjeen tai lataamalla oppaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme koskaan anna asiakastietojamme kolmansille osapuolille lukuunottamatta lain edellyttämiä viranomaisille luovutettavia tietoja. Joitakin tietoja säilytetään HubSpot-järjestelmässä, jonka tietosuojatiedoista voit lukea lisää: http://legal.hubspot.com/data-privacy

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja siihen on päässy Novetos Oy:n sekä ohjelmapalvelun tarjoavan yrityksen henkilökunnalla. Rekisteriin tehdyt muutokset ja tarkastelut kirjautuvat seurantajärjestelmään.

9. EU-tietosuoja-asetukseen liittyvät tiedot

Olemme tietoisia tulevasta tietosuoja-asetuksesta ja siihen liittyvistä muutoksista. Siirtymisaikaa on 25. toukokuuta 2018 asti ja siihen mennessä pyrimme muuttamaan toimintaamme niin, että vaatimukset täyttyvät. Voit lukea lisää osoitteesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/kysymyksiajavastauksia.html

Mikäli haluat tarkistaa sinusta kerätyt tiedot tai poistaa tiedot kaikista rekistereistämme, olethan yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.