lataus

Yhteiset työelämäarvot ovat perusta, jolle työelämämme rakentuu. Hyvien, yhteisesti jaettujen työelämäarvojen varassa työelämästämme voi tulla Euroopan parasta. Jokainen voi olla mukana perustustyössä osallistumalla keskusteluun hyvistä arvoista ja ottamalla ne omiksemme. Jokainen voi vaikuttaa yhteiseen arvomaailmaan ja olla mukana rakentamassa kestävää huomista – Euroopan parasta työelämää vuoteen 2020 mennessä! 

Työelämä 2020 -hanke järjesti hyvien työelämäarvojen määrittelemiseksi arvotyöpajoja, joihin kutsuttiin eri elämäntilanteissa henkilöitä: nuoria, ruuhkavuosia eläviä, senioreita, maahanmuuttajia ja työelämän ulkopuolella olevia. Lisäksi keskustelua käytiin sosiaalisessa mediassa. Keskustelua peilattiin työelämästä tehtyihin tutkimuksiin. Novetos oli mukana arvotyöpajojen vetäjänä ja fasilitoijana.

Arvoiksi kiteytyivät sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja työn tarkoituksen ymmärtäminen. Nämä yhteiset työelämäarvot eivät korvaa työpaikkojen ja työyhteisöjen omia arvoja, vaan ne auttavat meitä kaikkia rakentamaan suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta.

Vuonna 2013 toteutetussa Ihanaa maanantaita -viestintäkampanjassa heräteltiin keskustelua arvojen merkityksestä ja innostettiin kehittämään työelämää niiden suuntaan. Kampanja näkyi ja kuului suurimpien kaupunkien busseissa sekä valtakunnallisesti radiossa ja verkossa.