Kuka on Miia Träff ja mitä Receptum tekee?

Miia Träff on koulutukseltaan farmaseutti ja nykyisin toimii Receptumilla Help Desk -tiimin vetäjänä ja kouluttajana. Hänen vastuullaan on, että helpparitiimi toimii ja asiakkaat saavat asianmukaista koulutusta ja käyttöönottotukea tilanteessa, jossa Apteekin järjestelmä vaihtuu.

Receptum auttaa terveydenhuoltoalan ja erikoiskaupan yrityksiä menestymään paremmin. Receptum mahdollistaa, että työtä helpottavien tietojärjestelmien avulla yritykset ja heidän henkilökuntansa voivat keskittyä omien asiakkaiden palvelemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lue lisää Receptumista.

Apteekkiala kokee muutoksia tai ainakin muutoksista keskustellaan. Kauppalehti julkaisi hallituksen apteekkineuvottelujen aloittamista koskevan uutisen. Päätimme tarttua toimeen ja kysellä, miltä alalla näyttää. Pyysimme haastatteluun Miia Träffin, joka vastaa asiakaspalvelusta Receptumilla.

Miia toimii Help Desk –tiimin vetäjänä ja kouluttajana. Helpparitiimi hoitaa niin asiakaspalvelutehtävät kuin käyttöönottokoulutukset uusien apteekkien siirtyessä järjestelmien käyttäjäksi. Uravalintaansa Miia perustelee naurahtaen: Hän oli nuorempana sanonut isälleen, ettei hänestä ainakaan tule farmaseuttia eikä IT-alan ihmistä. Miia ehti työskennellä hyvän aikaa apteekissa ennen siirtymistään softapuolelle.

 

Positiivisuus on valinta

Miia on tutustui valmentavaan johtajuuteen Vaikuttava valmentaja -koulutusohjelman kautta. Hän on alkanut tietoisemmin kuuntelemaan itseään ja tekemään enemmän asioita, joista nauttii. Ongelmiin keskittymisen tilalle on tullut positiivisuus ja mahdollisuuksien näkeminen: ”En jaksa enää niin paljon rutkuttaa.”

 

Uusi näkökulma avasi oven

Omaan kehittymiseen liittyvien oivallusten lisäksi Miia on päässyt soveltamaan oivalluksiaan myös omaan työhönsä. Valmentava johtajuus on avannut uusia näkökulmia organisaation muutokseen sekä tavoitteiden asettamiseen. Herättävä kysymys liittyi tavoitteisiin:

”Onko tavoitteiden aina pakko olla numeerisia? Voisiko asiaa tutkia jotenkin muuten?”

Perinteisesti esim. asiakaspalvelun toimintaa on mitattu pelkästään numeeristen mittareiden kautta; miten moneen puheluun ja sähköpostiin vastataan. Uuden näkökulman mukaanoton myötä Miia on lähtenyt hakemaan ratkaisua siihen, miksi yhteydenottoja ylipäätään tulee. Mitä jos toimintaa muutettaisiin niin, ettei yhteydenottoja tulisikaan enää niin paljon ja mittaamisen pohjana olisikin asiakastyytyväisyys?

Muutos tapahtuu harvoin yhdessä yössä. Se vaatii riittävää resursointia, sitkeyttä, kärsivällisyyttä sekä uskoa muutokseen. Muutokseen lähdettäessä on tärkeää, että visio ja strategia ovat selkeänä. Lisäksi tarvitaan rohkeutta kulkea valittuun suuntaan. Suunnan selkeys auttaa työntekijöitä priorisoimaan ja johtamaan itseään.

 

Paljon annettavaa terveydenhuoltosektorille

Tuleva maakuntauudistus sekä haastaa että avaa mahdollisuuksia apteekkien toimintaan. Uudistus haastaa vakiintuneita toimintatapoja ja pakottaa rikkomaan rutiineita. Valmentava johtajuus auttaa havainnoimaan mahdollisuuksia ja laajentamaan katsantokantaa. Muutoksen onnistumisen kannalta on tärkeää saada ihmiset mukaan ja innostumaan sekä näkemään muutoksen avaamia mahdollisuuksia.

Jos olet kiinnostunut valmentavasta johtamisesta, lataa meidän oppaamme: Miten toimit valmentavana esimiehenä?