Luottamukselliset keskustelut muista organisaatioista tulleiden kollegoiden kanssa olivat Luova kutsumus -ryhmäcoachingin parasta antia Lumene Oy:n henkilöstöjohtaja Terhi Ahvosen mielestä.

Ahvonen oli mukana ryhmäcoachingissa neljä vuotta sitten. Se oli silloin melko uusi coaching-muoto, ja kun ryhmässä oli muitakin hr-ammattilaisia, päätti Terhi lähteä mukaan. Ryhmä lähtikin hänen mielestään hyvin käyntiin.

”Meille syntyi nopeasti luottamuksen ilmapiiri. Ryhmän aloittaminen oli harkittu huolella, joten ryhmädynamiikka toimi.”

Ryhmässä pohditaan omaa työtä, myös osana muuta elämää, joten luottamuksellisuus on erittäin tärkeää. Siinä opitaan muiden kokemuksista ja pohdinnoista.

Toimiva, pieni ryhmä

Luova kutsumus -ryhmät pidetään pieninä. Pienessä ryhmässä ehditään keskustella runsaasti ja verrata kokemuksia.

”Seitsemän hengen ryhmä tuntui sopivan kokoiselta. Kullekin osallistujalle jäi riittävästi aikaa tuoda esiin ajatuksiaan. Syvälliset keskustelut lisäsivät luottamuksen ilmapiiriä. Osallistujat tulivat eri organisaatioista, joten keskustelut avasivat uusia näkökulmia. En kaipaa verkostoa verkoston takia. Oli kiva, kun tutustui uudenlaisiin ihmisiin.”

Terhi kertoo myös olleensa tyytyväinen tapaamisten rakenteeseen. Kullekin tapaamiskerralle on oma teemansa. Teemat tulevat Tapio Aaltosen kirjoittamasta Luova kutsumus -kirjasta. Terhi toteaakin, että tapaamisissa otetaan sopivasti esiin teoriaa, ja niitä peilataan omaan tilanteeseen. Mieleenpainuvimpia tapaamisia ovat retriitti sekä visiopäivä Kannonnokassa.

”Retriitti oli omalla tavallaan hyvin mielenkiintoinen, mieleenpainuva. Voisin osallistua toistekin.”

 

Kutsumus – monien tulkintojen sana

Kutsumus teemana ja sanana herättää monenlaisia ajatuksia ja mielleyhtymiä. Jotkut liittävät kutsumuksen uraan tai elämäntehtävään. Kutsumus nähdään tällöin kapea-alaisesti vain joihinkin ammatteihin liittyväksi. Joillekin kutsumuksesta tulee mieleen ammatti, jota tehdään puoli-ilmaiseksi.

”Minulle kutsumus on moderni sana. Se on flow-tila, uppoutumista, sulautumista johonkin aivan niin kuin vain voi.”

Luova kutsumus -ryhmäcoachingissa mietitään kutsumusta laaja-alaisesti. Mietitään työtä ja uraa, mutta myös tapaa, jolla työtä tehdään. Ja miten työ on osa koko elämää.

”Jokaisen ammatin ja tehtävän sekä toimintatavan voi kokea kutsumuksena. Kysymys on enemmänkin siitä, minkä merkityksen annamme noille ilmiöille ja millaisella henkisellä otteella elämme ja toimimme.

Kutsumus ei ole vain harvojen ja valittujen etuoikeus. Väitämme, että jokaisella on jokin kutsumus. Se on vain löydettävä ja tunnistettava. Joskus sitä pitää etsiä elämän kerrostumien alta ja ehkä yllättävistä suunnista.” – Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen, 2014

Terhin mielestä Luova kutsumus -ryhmäcoachingista on hyötyä erityisesti varsin kokeneille ammattilaisille.

”On hyvä ravistella itseään, katsoa sisimpäänsä vähän syvemmälle, fundeerata juttuja.”

 

Mitä kutsumus on ja mitä se ei ole?

Kirjassa Kutsumusjohtaja (Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen, 2014) oikaistaan muutamia kutsumus-käsitteeseen liittyviä ennakkoluuloja.

  1. Usein ensimmäinen ajatus kutsumuksesta on ura ja elämäntehtävä. Ajatus urasta on osittain osuva, muttei läheskään kokonaan. Kutsumus liittyy uraan, mutta myös tapaan, jolla henkilö toimii. Joskus toimintatapa voi olla jopa määräävämpi tekijä kuin se, mitä henkilö tekee ja missä.
  2. Toinen kutsumukseen liitetty mielikuva on käsitys kutsumuksen kapea-alaisuudesta, jonka mukaan vain tietyt ammatit ja tehtävät olisivat kutsumustehtäviä. Teesimme on, että jokaisen ammatin ja tehtävän sekä toimintatavan voi kokea kutsumuksena. Kysymys on enemmänkin siitä, minkä merkityksen annamme noille ilmiöille ja millaisella henkisellä otteella elämme ja toimimme.
  3. Kolmas rajaava käsitys on, että kutsumustyössä rahalla ei ole merkitystä. On totta, että joskus henkilöt toteuttavat kutsumustaan nälkäpalkalla. Mutta työstä saatu palkka tai palkinto ei pyyhi pois työssä mahdollisesti koettua kutsumuksellisuutta.
  4. Neljäskin uskomus on upotettava. Kutsumus ei ole vain harvojen ja valittujen etuoikeus. Väitämme jopa, että jokaisella on jokin kutsumus. Se on vain löydettävä ja tunnistettava. Joskus sitä pitää etsiä elämän kerrostumien alta ja ehkä yllättävistä suunnista.