HYKS:in operatiivisen tulosyksikön anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikkaryhmässä työskentelevä osastoryhmän päällikkö Tarja-Leena Neffling käynnisti osastoryhmänsä moniammatillisen yhteistyön ja linjakkaan johtamisen kehittämiseksi suunnitteluryhmän vuonna 2010. Kantavaksi teemaksi nousi ajatus huipputiimeistä: huipputiimit saavat aikaan huipputuloksia – myös työyhteisön kehittämisessä.

 

Valmentaja tuo suunnitteluun koko osaamisensa ja kokemuksensa

Valmentajan mukanaolo suunnitteluvaiheessa tuo pöydän ääreen kokemusta, koeteltuja toimintamalleja sekä hyviä kysymyksiä. Valmentajalle kertyy vuositasolla kokemusta monista hankkeista. Organisaation omille kehittäjille hanke voi olla ensimmäinen laatuaan kymmeneen vuoteen. Kehittämishankkeen eri osapuolten yhteistyö auttaa luomaan organisaation erityispiirteet huomioivan ratkaisun.

Suunnittelun ja toteutuksen linkittäminen varmistaa onnistumisen

Erityisesti laajoissa työyhteisön kehittämishankkeissa on tärkeää, että suunnitteluvaiheen keskusteluissa mukana ollut valmentaja on myös toteuttaja. Näin varmistetaan kehittämistoimenpiteiden ja organisaation tavoitteiden yhteislinja.

Uskon osallistavaan muutokseen ja työntekijöiden omaan kykyyn korjata ongelmakohtia ja kehittää toimintaa. Suunnittelimme Huipputiimien huippuvuoret -hankkeen niin, että koko henkilöstö Jorvin ja Peijaksen leikkaussali- ja päiväkirurgian osastoilla osallistuu kehittämiseen.

Ensimmäisissä osastovalmennusryhmissä on tunnistettu monia arjen kehittämiskohteita, muun muassa lista leikkaussalitarvikkeista ja -tasoista seuraavaa päivää varten lääkintävahtimestareiden työtä auttamaan sekä leikkaussalihoitajien päästäjäkäytäntöjen uudistaminen ja käyttöönotto. Seuraavaksi hoitajat, lääkintävahtimestarit, osastosihteerit, lääkärit ja esimiehet vievät valmennuksien ideoita käytäntöön.

 

Kehittyminen on arjen parempaa sujuvuutta

Huipputiimien huippuvuoret -kehittämishanke

Osallistujat: 375 lääkäriä, hoitajaa, lääkintävahtimestaria ja osastosihteeriä Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden ATEK klinikkaryhmästä.

Rahoitus: Tekesin Tyke-rahoitus ja HUS T&K -hankerahoitus.

Hankkeen kesto: 2011–2013, suunnittelutyö 2010