Siitä, että ihmiset johtavat itse omaa työtään ja itseään on tullut asiantuntijaorganisaatioiden toimivuuden ehto. Johtamisen tärkeä haaste on tehdä itsensä johtaminen mahdolliseksi.

Haastatteluihin perustuva selvitys osoittaa, että asiantuntijaorganisaatiota ei voi johtaa niin, että ihmiset jätetään johtamaan itse itseään. Jos halutaan että työntekijät ovat itseohjautuvia, heidän johtamiseensa pitää päinvastoin käyttää enemmän aikaa kuin vanhoissa käskytykseen perustuvissa organisaatioissa. Samalla tämä tulos haastaa pohtimaan sitä, että kykenevätkö nykymuodin mukaiset matalat organisaatiot ylläpitämään itsensä johtamisen kulttuuria, jos yhdellä esihenkilöllä on kerta kaikkiaan liikaa johdettavia.

Tutkimuksessa on haastatteluihin pohjautuvaa uutta tietoa tekijöistä, jotka joko tukevat henkilöstön itseohjautuvuutta, tai ehkäisevät sitä

  • Johtajan hyvä itsetuntemus on tärkeä edellytys sille, että hän osaa mahdollistaa itsensä johtamista omassa organisaatiossaan
  • Johtajan oma itsensä johtaminen on malli, jota seurataan
  • Käskyttäminen, kyttääminen ja kontrolli tekevät itsensä johtamisen lähes mahdottomaksi
  • Luottamuksen kulttuuri tukee itsensä johtamista
  • Itsensä johtaminen lisää tehokkuutta ja parantaa tulosta
  • Itsensä johtamisen mahdollistaminen edellyttää esihenkilöltä ajankäyttöä. Parhaiten tämä toteutuu organisaatioissa, joissa yhdellä esihenkilöllä ei ole liikaa alaisia eikä muita vastuita esihenkilötyön lisäksi.