Tämä opas on tarkoitettu johdattelemaan ajatuksia toimintaympäristön murroksesta asiantuntijatyön ja johtamisen muutoksiin. Muuttuvassa maailmassa valmiita ratkaisuja tärkeämpää on nostaa yhdessä pohdittavaksi näkökulmia ja kysymyksiä, jotka auttavat kyseenalaistamaan totuttuja ajattelu- ja toimintamalleja. Ravistelua kaipaavat etenkin ihmisten mielissä ja organisaatiokulttuureissa piileskelevät uskomukset

  • Miten toimintaympäristön murros haastaa sinun organisaatiosi?
  • Mihin strategia teitä suuntaa?
  • Miten vastaatte haasteisiin uudistamalla toimintatapoja ja johtamista?