Skip to content
Menu
close-icon-lq
docrates_logo_fi

Docrates

Docrates Syöpäsairaala on kansainvälinen syöpäsairauksien diagnostiikkaan, hoitoihin sekä seurantaan erikoistunut huippuyksikkö Helsingissä. Sairaala on aloittanut toimintansa vuonna 2007. Docrates on kokonaan suomalaisomistuksessa oleva yksityissairaala. Toimintaa ohjaa vahvasti arvo ”Ihmisenä ihmisen rinnalla”. 

Valmennus

Mitä tehtiin?

Syksyllä 2017 Docrateen hallitus päätti, että yhtiölle tehdään uusi viiden vuoden strategia. Novetoksen kanssa tehtyyn strategiaprosessiin kuului hallituksen kanssa pidetty kick-off sekä neljä johtoryhmän työpajaa, joiden jokaisen välissä oli esitehtäviä.

Miten onnistui?

"Novetos fasilitoi työpajat korkealla intensiteetillä ja osaamisella sekä paneutui toimintaamme. Fasilitointi oli ammattimaista ja siinä yhdistyi inhimillisyys ja tavoitteellisuus. Valmentajat osasivat haastaa ajattelumallejamme ja toivat prosessiin lisäarvoa niin, että saimme prosessista irti enemmän. Olemme erittäin tyytyväisiä prosessiin ja sen tuloksiin."