Palvelut

Kaikki Novetoksen palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden ympärille.

Johtamiskyvykkyys

Johtajien ja esimiesten valmennus

Valmennamme johtajia ja esimiehiä löytämään oman tapansa johtaa ja hyödyntämään vahvuuksiaan. Valmentavassa johtamisotteessa yhdistyvät inhimillisyys ja tuloksellisuus.

Tutustu

Tiimien ja työyhteisöjen valmennus

Valmennamme tiimejä ja työyhteisöjä löytämään oman huippunsa. Menestyvässä tiimissä vuorovaikutus toimii sekä sisäisesti että asiakkaiden kanssa.

 

Tutustu

Organisaation uudistuminen ja kasvu

Konsultoimme ja kehitämme organisaatioita yhdessä johdon kanssa kohti kestävää menestystä. Voittavassa yrityskulttuurissa on aidosti yhteiset arvot ja toimintatavat, joihin ihmiset sitoutuvat.

Tutustu

Avoimet valmennukset

Avoimissa valmennuksissamme työstät itsellesi merkityksellisiä päämääriä ja löydät keinoja kehittymiseen tavoitteittesi mukaisesti. Valmennusohjelmamme perustuvat vetäjien syvälliseen kokemukseen sekä osallistujien vahvaan vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen.

Tutustu

Itsensä johtaminen

Asiantuntija – olet vahva, rohkea ja pysyt fokuksessa. Itsen johtaminen on haasteellisia monelle meistä. Jatkuva kiire ja kasvava työmäärä jättävät vain harvoin tilaa luovuudelle.

Tutustu

Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä!