Docrates Syöpäsairaala on kansainvälinen syöpäsairauksien diagnostiikkaan, hoitoihin sekä seurantaan erikoistunut huippuyksikkö Helsingissä. Sairaala on aloittanut toimintansa vuonna 2007. Docrates on kokonaan suomalaisomistuksessa oleva yksityissairaala. Potilaista noin kolmannes hakeutuu hoitoihin Docrateelle ulkomailta: potilaat ovat tulleet jo yli 60 eri maasta, mikä tekee Docrateesta erittäin merkittävän terveydenhoitopalveluiden viejän. Docrates on Pohjoismaiden ainoa yksityinen syöpäsairaala. Toimintaa ohjaa vahvasti arvo ”Ihmisenä ihmisen rinnalla”. Tämä tarkoittaa potilaalle yksilöllistä ja viiveetöntä hoitoa uusinta teknologiaa hyödyntäen.

Vuonna 2017 Docrateen liikevaihto oli 14 miljoonaa euroa ja potilaskäyntejä kirjattiin 17 000 kappaletta. Sairaalassa työskentelee yli 50 vakinaista henkilöä, joiden lisäksi potilaita palvelee reilun 30 syöpäammattilaisen joukko ammattiharjoittajina.

Ilpo Tolonen, toimitusjohtaja, Docrates Syöpäsairaala:

"Syksyllä 2017 Docrateen toimiva johto hallitus päätti, että yhtiölle tehdään uusi viiden vuoden strategia. Strategiatyön kumppaniksi valittiin Novetos, koska heillä on vahva maine strategiatyön ammattilaisena ja myös terveydenhuoltoalan tuntemusta. Prosessi koostui hallituksen kanssa yhteisestä kick-offista ja neljästä johtoryhmän työpajasta, joiden jokaisen välissä oli esitehtäviä.

Novetos fasilitoi työpajat korkealla intensiteetillä ja osaamisella sekä paneutui toimintaamme. Fasilitointi oli ammattimaista ja siinä yhdistyi inhimillisyys ja tavoitteellisuus. Valmentajat osasivat haastaa ajattelumallejamme ja toivat prosessiin lisäarvoa niin, että saimme prosessista irti enemmän. Olemme erittäin tyytyväisiä prosessiin ja sen tuloksiin. Voimme suositella Novetosta vaativien hankkeiden läpiviennin tueksi ja fasilitoijaksi."