Yhteisöjen selviäminen kriiseistä ja vaikeuksista on riippuvainen siitä, miten hyvin päättävien osapuolten yhteistyö sujuu. Sukset ristissä – omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö -kirjassa kehittämistyön lähtökohtana on strateginen HOT-kolmio – hallitus, omistajat ja toimiva johto.

Kirjoittajat Vesa Ristikangas ja Lari Junkkari esittelevät teoksessaan omistajien, hallituksen ja johdon analyysi- ja sovittelumallin. Tämä OHJAS-malli on Novetoksen kehittämä käytännöllinen työkalu päättäjien yhteistyön ja luottamuksen kehittämiseksi.

”Toivon jokaisen perheyrityksessä toimivan lukevan tämän kirjan.”
Matti Vanhanen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

”Kirja on tärkeä ja tuore puheenvuoro hallituksen, omistajien ja toimivan johdon keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Kirjassa yhdistyvät upeasti teoria, haastatteluilla kerätyt käytännön kokemukset ja vankka osaaminen vuorovaikutuksen kehittämisestä.”
Matti Copeland, johtaja, hallitusammattilainen

”Kirjan ehdotonta vahvuutta ovat siinä olevat tarinat, joissa yritysten strategisen kolmion jäsenet kertovat omista kokemuksistaan yhteistyön rakentamisen edistäjinä ja hidastajina. Lukijan on helppo samaistua tarinoihin ja löytää liittymäpintaa omiin yhteistyösuhteisiinsa ja niiden rakentamiseen.”
Tuomas Sederholm, ex-toimitusjohtaja, muutosmies

Vesa Ristikangas, Lari Junkkari

SIDOSASU: sidottu
ISBN: 978-952-246-093-6
SIVUMÄÄRÄ: 218
JULKAISUVUOSI: 2011
KUSTANTAJA: Helsingin seudun kauppakamari/Helsingin Kamari Oy

Osta heti >