Julkaisut

Novetoksen asiantuntijat julkaisevat jatkuvasti tietokirjoja ajankohtaisista aiheista. Näkökulmamme perustuvat tutkittuun tietoon.

Ole tässä hetkessä – Arjen läsnäolon taito

Ole tässä hetkessä – Arjen läsnäolon taito on käytännöllinen opas siihen, miten pysähtyä kiireen keskellä ja ottaa hetkiä itselleen. Vähän taustaa  ja paljon harjoituksia läsnäolosta arkeen ja työhön. Käteen ja mieleen sopiva apu digiajan katkeamattomaan virtaan.

Tutustu

Merkityksen kokemus

Tapio Aaltosen, Pirjo Ahosen ja Heikki Pajusen kirja Merkityksen kokemus -kirjan ainoa tarkoitus on havahduttaa lukija ajattelemaan yhtä suurta kysymystä.

Tutustu

Kutsumusjohtaja

Tulevaisuuden johtaja on kutsumusjohtaja.

Tutustu

Potkua palvelubisnekseen – Asiakaskokemus luodaan yhdessä

Niin yhteiskunta, johtajat kuin työntekijätkin haluavat parempaa työelämää – miten sitä siis saadaan aikaiseksi?

Tutustu

Esimiehen taskukirja – 100 vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin

Tapio Aaltosen ja kokeneiden juristien Harri Hietalan ja Keijo Kaivannon Esimiehen taskukirjasta löytyy 100 vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin.

Tutustu

Johda ihmistä – Teologiaa johtajille

Tapio Aaltonen haastaa kirjassaan Johda ihmistä – Teologiaa johtajille nykyään vallalla olevia johtamiskäytäntöjä.

Tutustu

Sukset ristissä – Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö

Päätöksentekijöiden välinen luottamus rakentaa menestystä, epäluottamus ahdinkoa.

Tutustu

Kestävä uudistuminen – Kuinka hyödyntää ja uudistaa yrityksen perimää

Kestävä uudistuminen ei synny uuden näkemisestä vaan olemassa olevan näkemisestä uudessa valossa.

Tutustu

Huomiseen! – Johtajuuden uusi aika

Novetoksen piirissä toimivat asiantuntijat pohtivat syksyn 2010 mittaan erityisesti tulevaisuuden johtajuutta. Ajatukset koostettiin kirjaksi Huomiseen! – Johtajuuden uusi aika.

Tutustu

Asiantuntijasta esimies – Innostusta ja arvostusta esimiestyöhön

Esimiehen keskeinen tehtävä on ihmisten johtaminen, vuorovaikuttaminen.

Tutustu

Esimies ja coaching – Oivaltava coaching johtamisen työkaluna

Modernin johtamistavan on myötäiltävä johdon ja koko henkilöstön tarpeita ja kehitysvaiheita. Uudessa työelämässä ihmisiä motivoivat yhä enemmän työn merkityksellisyys ja arjen energiatasapaino.

Tutustu

Coaching ja johtajuus

Coaching on asiantuntijatyötä tekevien henkilökohtainen, yksilön ammatilliseen kehittymiseen ja organisaation tuloksellisuuteen tähtäävä tavoitteellinen ja rajattu työskentelymenetelmä.

Tutustu

Luova kutsumus – Tarkoituksen kokemisen taito

Luova kutsumus on kirja, jossa Tapio Aaltonen käsittelee elämän merkityksellisyyden löytymistä minä-muodossa omiin kokemuksiinsa peilaten.

Tutustu

Eettinen johtaminen

Eettinen johtaminen on organisaation maineen, hyvinvoinnin ja tuloksen tekemisen avain.

Tutustu

Synergia – Vastuullisen yritystoiminnan menestysmalli

Petri Lehtipuu ja Susanna Monni lähtivät selvittämään ennakkoluulottomasti, mistä tulevaisuuden yritykset löytävät kilpailuetunsa.

Tutustu

Syty ja sytytä – Valmentavan johtamisen filosofia

Työelämässä etsitään henkilöitä, jotka ovat samalla sytyttäviä, mutta tarpeen vaatiessa jämäkkiä. Syty ja sytytä -kirjan keskeinen viesti on, että energisoimista sekä kykyä keksiä luovia ideoita voi oppia.

Tutustu

Vastuullinen johtaminen – inhimillistä tuloksentekoa?

Tapio Aaltosen, Mikko Luoman ja Raija Rautiaisen kirja korostaa vastuullisen johtamisen merkitystä ja painottaa tuloksen ja hyvän henkilöstöjohtamisen välistä yhteyttä.

Tutustu

Yrityksen arvot ja etiikka

Arvot puhuttavat yritys- ja työelämässä. Maailmalla pohditaan liike-etiikkaa ja sen merkitystä yrityksille ja työntekijöille. Mistä oikein on kysymys?

Tutustu

Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä

Arvojen tunteminen on hyvinvoinnin perusta. Arvojen tulisi johdatella toimintaa sanoista tekoihin – juhlapuheista arkeen.

Tutustu

Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä!