Satu Vainio

Asiantuntijan työtä tehdään yhä useammin vaihtuvissa ryhmissä, joissa voi olla jäseniä useista eri organisaatioista. Kokonaisuuksien hahmottaminen ei voi olla enää vain johdon vastuulla. Tämä edellyttää uusia työn organisoinnin tapoja, johtajuutta ja itsensä johtamisen taitoja. Tarvitaan myös kykyä sovittaa yhteen useita eri näkökulmia sekä joskus ristiriitaisiakin tavoitteita.

Lataa CV
Kehittämiskonsultti, Senior Partus Team Coach, BBA, MBA

Pätevuudet: BBA, MBA, Senior Partus Team Coach, Johtamisen jalanjälki® - valmentaja, Transformational Coach

Työkielet: suomi, englanti

Ota yhteyttä
+358 50 567 6036
Sähköposti
LinkedIn
Twitter

Palveluliiketoiminnassa asiakaskokemus rakentuu yhteistyön toimivuudesta

Satu ammentaa työhönsä viimeisintä tutkittua tietoa edelläkävijäorganisaatioiden käytänteistä. Ne uskaltavat antaa valtaa ja vastuuta työntekijöilleen, mutta ovat myös pystyneet mahdollistamaan entistä syvemmän asiakaskeskeisyyden ja työntekijöiden oman työn seurannan. Näin voidaan yhdistää poikkeuksellisen tuloksekkaasti haaveet yksilön vapaudesta, yhteisestä suunnasta, asiakaslähtöisyydestä sekä yrittäjähenkisestä, itseorganisoituvasta toiminnasta.

Satu hyödyntää työssään systeemiajattelua, käytäntöjen ja työkalujen kehittämisosaamista sekä uusinta tutkimustietoa.

Kehittämiskonsulttina Satu on esimerkiksi

  • kehittänyt uusia työkaluja vaikutusten läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä työn tekemisen murroksen kanssa toimimiseen.
  • kehittänyt palvelun arvoketjua näkökulmanaan työyhteisön käytäntöjen vaikutus asiakaskokemukseen,
  • kehittänyt kasvavien asiantuntijayritysten johtamisrakenteita, johtoryhmätyöskentelyä ja strategiatyöskentelyä,
  • kehittänyt verkostoyhteistyötä löytämään toiminnalliset roolit, vastaamaan asiakaskentästä tuleviin haasteisiin ja tekemään työstä entistä mielekkäämpää yli sektorirajojen.
  • toiminut johtamisen valmentajana useissa pitkissä johtamisen kehittämisohjelmissa ja
  • kehittänyt Johtamisen jalanjälki® -työkaluja ja niihin pohjautuvia valmennuksia yhteistyössä Laatukeskus Excellence Finland Oy:n ja Apprix Oy:n kanssa.

Kirjassa ”Potkua palvelubisnekseen – asiakaskokemus luodaan yhdessä” hän valottaa yksilön valintojen ja työyhteisön toimivuuden yhteyttä tuloksia synnyttävään asiakaskokemukseen.

Asiantuntijan julkaisut

Potkua palvelubisnekseen – Asiakaskokemus luodaan yhdessä

Niin yhteiskunta, johtajat kuin työntekijätkin haluavat parempaa työelämää – miten sitä siis saadaan aikaiseksi?

Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä!