Ossi Pöllänen

Ossi tuntee muutosvoimat ja auttaa asiakkaitaan tiedostamaan muutostarpeet ja laatimaan suunnitelmat muutosten johtamiseksi. Ossi auttaa ajattelun avartamisessa, uusien näkökantojen, ideoiden ja innovaatioiden syntymisessä ja kaupallistamisessa. Ossi toimii johtajien, johtoryhmien, esimiesten ja asiantuntijoiden mentorina yrityksen palveluiden ja tuotteiden luomisessa ja kehittämisessä.

”Hyödy muutosvoimista”

Ossi toimii yritysten kehittymisen ja innovoinnin muutosagenttina. Hänen toimintatavoissaan korostuvat ongelmanratkaisu, ideointi ja innovaatioiden kehittäminen. Ennen konsultointiuraansa hän on toiminut teknologiateollisuudessa innovaatioiden kehittäjänä ja markkinoille viejänä. Ossi ymmärtää johtajuuden haasteet ja paineet muuttuvassa markkinaympäristössä. Hän näkee myös hyvän strategian ja kyvykkyyksien merkityksen yrityksen menestymiselle.

Ossia kiinnostaa erityisesti auttaa yrityksiä ja organisaatioita

  • suunnittelemalla ja toteuttamalla innovaatiokulttuurin muutoshankkeita
  • suunnittelemalla ja toteuttamalla johtajien ja esimiesten innovaatioprojekteja
  • fasilitoimalla johtoryhmien visio- ja strategiatyötä
  • toimimalla muutosagenttina johdon ja esimiesten yksilö- ja ryhmäkehitys -projekteissa

Ossin monipuolista muutosjohtamis- ja innovaatio-osaamista tukee lukuisten onnistuneiden innovaatioiden markkinoille vienti Nokialla. Ossin suurin ja kaunein innovaatio on Flexi tukiasema, nyky-Nokian päätuote. Ossi harrastaa jääpurjehtimista, purjelautailua ja golfia.

Ossi has consistently impressed me with his intellect, conceptual thinking, depth of technical knowledge, combined with cross-boundary organizational, cultural and human skills. He has a rare talent in utilizing and expanding networks across domains and disciplines in solving big hairy problems”

Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä!