Navigating Through Changing Times – Knowledge Work In Complex Environments

 

Aika: pe 15.12.2017 klo 8.30-10 (aamiainen klo 8 alkaen)

Paikka: Keilaranta 1, Auditorio Ankkuri 1 krs (sisääntulosta oikealla puolella)

Suuri osa tietotyötä tekevistä organisaatioista kohtaavat päivittäin haasteen: vanhat teollisen ajan tavat organisoida työtä eivät päivitettyinäkään tee organisaatiosta erityisen ketterää. Jatkuvassa murroksessa johtaminen ylhäältä alas jähmettää toimintaa ja kasaa esimiesten niskaan yhä suurempia haasteita. Kompleksisen ympäristön vaatima ketteryys on paljon muuta kuin muutosohjelmien toteuttaminen alati kiihtyvällä syklillä. Organisaatiota ei voi enää tarkastella koneena eikä työtä järjestää teollisen ajan lineaarisella logiikalla.

Kuinka rakentaa joustava, mutta tuloksellinen organisaatio? Voiko organisaatio mukautua murroksiin reaaliaikaisesti ilman jatkuvaa johdon ohjausta?

Kirjassamme olemme halunneet tuoda esiin tutkimusta, viitekehyksiä sekä koeteltuja käytännön toimintatapoja vastaamaan näihin kysymyksiin. Edelläkävijäorganisaatiot ovat onnistuneet yhdistämään ketteryyden, työn tarkoituksellisuuden ja tuloksellisuuden muuttamalla tapaa ajatella sekä riisumalla pois vanhat jäykät rakenteet. Työntekijät ohjaavat omaa työtään asiakkaan tarpeista käsin. Johtamisen rooli muuttuu, mutta ennen kaikkea johtajuus muuttuu jokaisen tehtäväksi.

Ohjelma rakentuu kurkistuksista kirjan sisältöön:

  • Anne Eskola Tervetuloa Lyhyt johdatus kompleksisuuteen tietotyön näkökulmasta
  • Minna-Maaria Hiekkataipale Eettisiä ratkaisuja tietotyön eettisiin ongelmiin
  • Heli Talja Turbulenssissa navigointi miten pysyä pelissä mukana?
  • Katja Rantala Yhteistä arvontuotantoa digitaalisuudella
  • Liinamaaria Hakola Ketterät työtavat
  • Marianne Ekonen & Heidi Forsström-Tuominen Yhteinen ymmärrys liiketoiminnan tarkoituksesta työn organisoinnin rakenteena
  • Satu Vainio Loppusanat: Itseohjautuvuus on organisoitava itseohjautuvuutta tukevat toimintatavat ja työkalut

Tervetuloa mukaan!

Anne Eskola (toim.), Satu Vainio (Novetos) ja muut kirjan kirjoittajat

Kirja perustuu tutkimustuloksiin ja verkostoihin, jotka kehitettiin kahdessa Tekesin rahoittamassa hankkeessa; Organisaatio 2.0 ja DIGA.

 

Ilmoittaudu mukaan julkaisutilaisuuteen

 

Lisätietoa kirjasta, kustantaja Routledgesta, otteita sisällöstä (Google Preview) ja tilaukset https://www.routledge.com/Navigating-Through-Changing-Times-Knowledge-Work-in-Complex-Environments/Eskola/p/book/9781315164663