Novetos Consulting - Valmennus ja coaching johdolle ja työyhteisöille

Johtaminen lähtee ihmiskuvasta
Uskomuksemme ohjaavat kaikkea toimintaamme – myös coachingia ja johtam...
Coaching vauhdittaa johtajana kehittymistä
Jussi Lystimäen mielestä kehittymishaluisen johtajan on fiksua käyttää...
Arinassa luodaan laatua valmentavalla johtamisella
Pohjoissuomalaisessa Osuuskauppa Arinassa Prismojen ketjujohtajana työ...
Anna Kela Syttymisen kierteessä
– Syttymisen kierre auttaa analysoimaan tekemistä ja innostumista koko...
Richard Bowell opettaa näkemään ja ajattelemaan
Richard Bowell voisi jo vetäytyä viettämään rauhallisia filosofinpäivi...
Transformative Coaching -seminaari 13.3.2013
Transformative Coaching -yleisöseminaari on tarkoitettu niille, joilla...

Novetos – Kestävän menestyksen kumppani 

Novetos kehittää johtamista, esimiestyötä ja työyhteisöjä. Uskomme, että tehokkuus ja inhimillisyys on mahdollista yhdistää kestävästi.

Yritysten ydinkysymykset eivät ratkea valmiilla malleilla. Novetoksen ratkaisut perustuvat monipuoliseen johtamisen asiantuntemukseen. Analysoimme, haastamme ja uudistamme – yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Rohkeammin, viisaammin, reilummin!

Novetos Oy, Keilaranta 1, 02150 ESPOO | +358 9 682 9050 | novetos(at)novetos.fi


Ministeriön esimiesvalmennusohjelma polkaistiin käyntiin innostuneissa ja odottavissa tunnelmissa 3.4.2014. Kolmen moduulin setin käyvät läpi kaikki kehityskeskusteluja käyvät esimiehet, joita on TEMissä noin 60. Mahdollisuus keskusteluun ja kokemusten jakamiseen kirvoittivat heti osallistujilta kiitosta.

Lue koko juttu täältä.

Työnhyvinvointi ja tuloksellisuus asuvat samassa talossa – Novetoksen valmentama HUS:n yksikkö sai ministerin tunnustuksen

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko myönsi Novetoksen valmentamalle HUS:n Jorvin sairaalan päiväkirurgian osastolle tunnustuksen vetovoimaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikasta. Päiväkirurgian osasto oli yksi niistä 12 organisaatiosta, jotka ovat luoneet henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista työhön lisääviä työtapoja. Ministeriön ja Työterveyslaitoksen tiukan seulan läpikäyneet organisaatiot nimettiin helmikuun lopulla.

Lue koko juttu täältä.

Tuovi Haikala ICF Finlandin puheenjohtajaksi

ICF Finlandin vuosikokous 12.12.2013 valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014 Novetoksen Tuovi Haikalan. Tuovi on ACC-sertifioitu coach, joka toimii myös johdon konsulttina. Tuovi on ollut ICF Finlandin hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen.

 

 

Tarja Turtio kehittämiskonsultiksi

Psykologi, KM Tarja Turtio on nimitetty Novetoksen kehittämiskonsultiksi 1.1.2014 alkaen.

Toimitusjohtaja Paula Kirjavainen iloitsee uudesta novetosta: ”Olemme saaneet hienon vahvistuksen Novetoksen muutosjohtamisen ja esimiestyön kehittämisen osaamiseen. Tarjalla on vahva käyttäytymistieteellinen, ihmisen toimintaa ymmärtävä työote. Hän pääsee nopeasti perille organisaation tavasta toimia ja osaa ehdottaa tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Tarjan erityistaidot liittyvät haastavien esimiestyötilanteiden käsittelyyn, kuten esimerkiksi puheeksiottamiseen tai muutoksissa luovimiseen laajemminkin. Olemme todella iloisia ja ylpeitä voidessamme toivottaa Tarjan tervetulleeksi Novetos-tiimiin!”

 

Kohti Euroopan parasta työelämää!

Työelämä 2020 -hanke järjesti hyvien työelämäarvojen määrittelemiseksi työpajoja, joihin kutsuttiin eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä. Arvoiksi kiteytyivät sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja työn tarkoituksen ymmärtäminen. Maanantaina 7.10. käynnistyneessä Ihanaa maanantaita! -viestintäkampanjassa herätellään keskustelua arvojen merkityksestä ja innostetaan kehittämään työelämää niiden suuntaan. Novetos oli mukana arvopajojen vetäjänä ja fasilitoijana.

Työelämän arvot ja Työelämä 2020 »

Potkua palvelubisnekseen – Asiakaskokemus luodaan yhdessä (Talentum 2013)

Potkua palvelubisnekseen – Asiakaskokemus luodaan yhdessä (Talentum 2013)

Niin yhteiskunta, johtajat kuin työntekijätkin haluavat parempaa työelämää – miten sitä siis saadaan aikaiseksi? Novetoksen Satu Vainion ja Valoman Merja Fischerin tammikuussa ilmestyvä kirja rakentaa sillan työelämän eri ryhmien välille. Parempi työelämä syntyy yhteistyöstä yrityksen sisäisten toimijoiden, mutta myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kesken.

Potkua palvelubisnekseen – Asiakaskokemus luodaan yhdessä ja muita julkaisuja johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisestä »

Kutsumusjohtaja-ryhmäcoaching 2014

Kutsumusjohtaja 2014 - Ryhmäcoaching johtajille

Johtajuus on merkitysbisnestä. Johtajuus kasvaa siitä, kun johtaja kysyy itseltään: ”Miksi haluan johtaa?” 

Kutsumusjohtaja-ryhmäcoaching on matka johtajuuden merkitykseen. Ryhmäcoaching on tarkoitettu vaativissa esimies- ja johtotehtävissä toimiville. Ohjelman aikana tehdään haastavia kysymyksiä itselle, pohditaan, astutaan tuntemattomalle maalle. Löydät ajatteluusi laajuutta ja näkökulmia. Organisaatiosi johtajuuden kehittäminen ja johtamisen kehittäminen alkavat sinusta itsestäsi.

Lataa Kutsumusjohtaja 2014 ryhmäcoaching esite »

Johtamisen jalanjälki® -valmennuspäivät

Johtamisen jalanjälki® on johtajuuden eri osa-alueisiin liittyviä positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia jalanjälkiä kokonaisuutena tarkasteleva ajattelumalli, jonka tavoite on johtamisen kehittäminen ja esimiestyön kehittäminen. Johtamisen jalanjälki® -malliin pohjautuvat työkalut ja valmennukset edistävät uuden ajan johtajuutta helposti käyttöönotettavilla ja nopeasti omaksuttavilla keinoilla.

Seuraavat Johtamisen jalanjälki® -valmennuspäivät ovat 11.10.2013 ja 30.1.2014 »

Uusi Vaikuttava valmentaja -ryhmä alkaa tammikuussa 2014, ilmoittaudu nyt!

Esimiehille, johdolle, henkilöstön kehittäjille, valmentajille ja kehittämistehtävissä toimiville suunniteltu johtamisen kehittämisen avoin ohjelma. Opittavat menetelmät antavat käytännönläheisiä työkaluja niille, jotka haluavat edistää innostusta, oivallusta ja tuloksellista yhteistyötä valmentavalla otteella. Valmentava johtaminen on ohjelman keskiössä.

  • Menetelmiä innostamiseen ja kannustamiseen.
  • Lisää tuloksellisuutta.
  • Käytännössä testattuja valmentajataitoja.
  • Uutta kipinää.
Novetos Oy, Keilaranta 1, 02150 Espoo

Novetos muutti Keilaranta 1:een

Johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kokenut kehittäjä Novetos Oy muutti Helsingin Bulevardilta Espooseen osoitteeseen Keilaranta 1. Tavoitat meidät puhelimitse numerosta: 09 682 9050.

Uudet toimitilamme tarjoavat entistä paremmat puitteet johtamisen ja esimiestyön valmennusten toteuttamiselle »

Leena Peltola, johdon konsultti, Novetos Oy

Leena Peltola johdon konsultiksi

KM Leena Peltola on nimitetty Novetokseen johdon konsultiksi 1.8.2013 alkaen. Hän tuntee johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen sekä sisäisen kehittäjän että ulkopuolisen konsultin rooleista käsin. 

Organisaatiokohtaiset, räätälöidyt johtamisen kehittämisen ohjelmat vaativat kokonaisuuden hallintaa tilanneanalyysistä toteutukseen »

Esimiehen taskukirja

Novetoksen asiantuntija, tietokirjailija Tapio Aaltosen ja kokeneiden juristien Harri Hietalan ja Keijo Kaivannon Esimiehen taskukirjasta (Talentum 2013) löytyy 100 vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin. Kirjan kysymykset ovat elävästä elämästä ja vastaukset on pidetty tiiviinä.

Esimiehen taskukirja ja muita julkaisuja johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisestä »

Novetos mukana Suomessa Euroopan paras työelämä vuonna 2020 -hankkeessa

Novetos valittiin mukaan hallituksen kärkihankkeeseen Suomessa Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Vastuullisina moottoreina ovat keskeiset työelämätahot, ministeriöitä, työmarkkinajärjestöjä, Tekes ja monia muita. Novetoksen tehtävänä on käynnistää arvokeskustelu hyvistä työelämäarvoista ja tunnistaa tulevaisuuden työelämän arvoja. Keskustelun tarkoitus on kiteyttää, millaisiin yhteisiin arvoihin perustuu houkutteleva, mielekäs ja innostava suomalainen työelämä. 

Valmentava johtaminen lisää laatua

Pohjoissuomalaisessa Osuuskauppa Arinassa Prismojen ketjujohtajana työskentelevä Jari Karjalainen on aina ollut kiinnostunut hyvästä johtajuudesta. Valmentava johtaminen tuli tutuksi Syty ja sytytä -kirjasta. Karjalainen on kiinnostunut siitä, miten ihmiset saadaan innostumaan itsensä kehittämisestä, ja saavuttaa siten palkitsevampia tuloksia kaikille. 

– Halusin johtamisen kehittämisellä varmistaa tavoitteemme: tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä omistajille. Rakensimme Novetoksen kanssa Arinalainen valmentava johtaminen -kehittämisohjelman, kertoo Karjalainen. 

Valmentava johtaminen lisää laatua »

Työhyvinvoinnin kehittäminen keskiössä Nobinassa

Novetos on ollut mukana Nobinan kehittämishankkeessa, joka alkoi vuoden 2010 alusta ja kestää kuluvan vuoden loppuun asti. Lähtökohtana oli työhyvinvoinnin kehittäminen.

Henkilöstöjohtaja Elena Rokalan mielestä oli kiinnostavaa huomata, että kun ohjelman puolivälin paikkeilla tunnusluvut alkoivat kääntyä hyvään suuntaan, niin mielenkiinto ohjelmaan nousi myös talon ulkopuolelta.  

– Valmennuksen hyvä asia oli arkipäivän työn käsittely, kertoo ajomestari Jani Mäenpää Myllypuron varikolta.

Työhyvinvoinnin kehittäminen keskiössä Nobinassa »

Eettinen ohje on Hyrian hyvinvoinnin tuki

Eettinen ohje täydentää ja antaa taustaa Hyrian muille johtamisen ja esimiestyön periaatteille. Se toimii ohjenuorana tilanteissa, joissa ei ole valmista toimintamallia. Ohjeesta haluttiin käytännöllinen ja toiminnanläheinen.

– Minusta on tärkeää, että verovaroin toimivassa organisaatiossa on eettinen koodi. Olen ylpeä, että olemme sellaisen tehneet ja suosittelen että muutkin vastaavat organisaatiot tekevät saman, kiteyttää Hyrian hallituksen jäsen Taina Ojapalo.

Keväästä 2011 käynnissä ollut Helsingin yliopiston toteuttama DYMIRYM (Do You Mind if I Read Your Mind) -projekti tutkii johtajien yksilölliseen suoritustasoon vaikuttavia fysiologisia tekijöitä. Menetelmänä on käytetty aivojen ja muun fysiologisen toiminnan mittaamista erilaisissa johtajuuteen liittyvissä tilanteissa.

Neuroleadership yhdistää johtamis- ja organisaatiotutkimuksen psykologiaan ja aivotutkimukseen.

Tapio Aaltosen ja Maija-Liisa Frimanin luotsaama Boardman-osaamisverkoston Diversiteettiryhmä selvitti suomalaisten yritysten hallistusten monimuotoisuutta. Ryhmän toteuttama ja Lilian Öhmanin toimittama Monimuotoisuus hallitustyöskentelyssä ja yrityksen ohjauksessa -raportti on vapaasti ladattavissa www.monimuotoinenhallitus.fi -sivustolta. 

Novetos Oy:lle Kaiku-palveluntuottajapalkinto

Novetos Oy on saanut Valtiokonttorin myöntämän Kaiku-palveluntuottajapalkinnon laadukkaista työhyvinvoinnin kehittämisen toimeksiannoista. Keskeisimpinä valintaperusteina Novetos Oy:n valinnassa olivat asiakkaiden suositukset ja toimeksiantojen pitkäaikainen hyvä laatu. Johtamisen kehittäminen, esimiestyön kehittäminen ja työyhteisön kehittäminen ovat Novetoksen toiminnan ydin.

Tulostusversio

Y-tunnus: 1081764-7                Verkkolaskuosoite 003710817647