Asiantuntijat

Asiantuntijoiden tehtävänä on auttaa sinua löytämään ratkaisut ja antaa uusia näkökulmia.

Pirjo Ahonen

Pirjo on innostaja ja uudistaja. Hän rakentaa innostavia valmennusprosesseja ja haastaa osallistujia kehittymään. Auttaa löytämään työn merkityksen. Pirjon osaamisaluetta ovat organisaatioiden yhdistymisprosessit sekä erilaisten kulttuurien yhteensovittaminen.

Tutustu

Kaj Colliander

Kajlla on useiden vuosien kokemus mm. monipuolisista myyntitehtävistä, pienyrityksen toiminnasta ja hallinnollisista tehtävistä.

Tutustu

Piia Heikkilä

Piialla on 20 vuoden työkokemus henkilöstöjohdon tehtävistä eri toimialoilla. Hän on työskennellyt esimiestehtävissä 18 vuotta. Piia on strategian käytäntöön viennin, hyvän esimiestyön, henkilöstön kehittämisen sekä suorituksen johtamisen ja palkitsemisen ammattilainen.

Tutustu

Jan Holst

Jan haastaa ja innostaa asiakkaitaan jatkuvaan kehittymiseen, itsensä likoon laittamiseen ja ajattelun uudistamiseen. Jan on keskittynyt johtajien, johtoryhmien ja esimiesten kehittämiseen.

Tutustu

Tiina Hultén

Tiina inspiroi ja tukee asiakkaitaan autenttisuutta, merkityksen kokemusta ja tuloksellisuutta vahvistavissa muutosprosesseissa. Hänen työnsä keskiössä on itsetuntemuksen syventäminen, sillä ihmisen suhde itseensä heijastuu vuorovaikutukseen muiden kanssa.

Tutustu

Eerik Lundmark

Eerik on johtoryhmien ja esimiesten valmentaja ja mentori, joka haastaa sisäistämään johtamisen vaatimukset uuden oivaltamisen ja tekemisen tason löytämiseksi. Hän sparraa valitsemaan toimintatavat, joilla johdettavat motivoituvat ja strategia toteutuu, ja hän haastaa tarvittaessa myös strategian kirkkauden.

Tutustu

Antti Munukka

Antti on Novetoksen valmennus- ja viestintäassistentti, jolla on useiden vuosien kokemus valmennusten organisoimiseen liittyvistä käytännön asioista.

Tutustu

Heikki Pajunen

Heikillä on kyky saada ihmiset syttymään työstään. Hänen lähtökohtanaan on, että kaikilla ihmisillä on vahvuuksia, joita esimies voi normaalissa arkityössä tunnistaa ja hyödyntää monipuolisesti. Ihmiset viihtyvät paremmin, ja tulokset kohenevat.

Tutustu

Riitta Perttilä

Riitta on erikoistunut organisaatioiden ja ihmisten toiminnan ja johtajuuden kehittämiseen sekä muutosjohtamiseen. Riitta fasilitoi, valmentaa ja coachaa asiakkaitaan uudistumaan tavoitteiden ja strategian suuntaisesti. Kehittämisotteeltaan hän on kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen.

Tutustu

Markus Pessi

Markus on intohimoinen organisaatioiden kehittäjä, jonka tyypillisin asiakas on kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio. Hänen erityiskiinnostuksen kohteensa on huipputiimien ja -yksilöiden valmennus.

Tutustu

Eeva Pitkänen

Eeva on vuorovaikutuksen ammattilainen, jonka ydinosaamisalueita ovat ryhmien johtaminen toimiviksi tiimiksi, vaikuttava vuorovaikutus, roolien tasapaino sekä työidentiteetin vahvistaminen.

Tutustu

Hanna Poskiparta

Hanna oivalluttaa tunnistamaan itselle, työyhteisölle  ja organisaatiolle merkitykselliset asiat. Hän  herättelee asiakkaita löytämään rohkeutensa ja  vahvuutensa,  katsomaan asioita uudesta näkökulmasta,  luomaan selkeitä tavoitteita ja tukee löytämään askelmerkit onnistumisen tielle. 

Tutustu

Ossi Pöllänen

Ossi tuntee muutosvoimat ja auttaa asiakkaitaan tiedostamaan muutostarpeet ja laatimaan suunnitelmat muutosten johtamiseksi. Ossi auttaa ajattelun avartamisessa, uusien näkökantojen, ideoiden ja innovaatioiden syntymisessä ja kaupallistamisessa. Ossi toimii johtajien, johtoryhmien, esimiesten ja asiantuntijoiden mentorina yrityksen palveluiden ja tuotteiden luomisessa ja kehittämisessä.

Tutustu

Anne Roine

Anne on mukaansa tempaava ihminen. Vaikka Anne tähyääkin tulevaisuuteen, hän ymmärtää nykytilanteen ja henkilökohtaisen kasvuprosessin. Anne hakee tinkimättä parhaimmat ratkaisut olemassa oleviin haasteisiin tavoitteena tuottaa mitattavat tulokset. Annen palaute on välitöntä ja ymmärtävää ja hän kulkee valmennettavien rinnalla koko matkan.

Tutustu

Karri Sunnarborg

Karri sytyttää ja haastaa eettisen ajattelun konkretisointiin ja vaikuttavaan soveltamiseen. Hän osaa muuttaa arvot ja hyveet rohkeiksi positiivisiksi ratkaisuiksi erilaisissa liiketoiminnan, johtamisen ja organisaatioiden toimivuuden haasteissa.

Tutustu

Tuuli Viranta

Tuuli on työhyvinvoinnin ammattilainen, jonka missiona on saada ihmiset voimaan paremmin ja onnistumaan työssään. Tuuli auttaa esimiehiä ja työyhteisöjä löytämään sisäiset voimavaransa ja kukoistamaan.

Tutustu

Kari Ålander

Karin monipuolinen työkokemus asiantuntijana ja johtajana varmistaa vaativienkin kehittämisprojektien toteutumisen ja vaikuttavuuden. Kari osaa ja uskaltaa haastaa positiivisesti. Lujaan käytäntöönviennin kokemukseen yhdistetty syvä teoriaosaaminen tekee niin strategiasuunnittelusta kuin organisaation, kyvykkyyksien ja osaamisten kehittämisestäkin selkeää ja käytännönläheistä.

Tutustu

Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä!