Asiantuntijat

Asiantuntijoiden tehtävänä on auttaa sinua löytämään ratkaisut ja antaa uusia näkökulmia.

Tapio Aaltonen

Tapsa haastaa johtajia löytämään johtajuutensa. Ryhmiä hän sparraa selkeyteen ja luovaan yhteistyöhön. Asiakkaitaan hän sytyttää rohkeaan tulevaisuudenuskoon.

Tutustu

Pirjo Ahonen

Pirjo on innostaja ja uudistaja. Hän rakentaa innostavia valmennusprosesseja ja haastaa osallistujia kehittymään. Auttaa löytämään työn merkityksen. Pirjon osaamisaluetta ovat organisaatioiden yhdistymisprosessit sekä erilaisten kulttuurien yhteensovittaminen.

Tutustu

Kaj Colliander

Kajlla on useiden vuosien kokemus mm. monipuolisista myyntitehtävistä, pienyrityksen toiminnasta ja hallinnollisista tehtävistä.

Tutustu

Sonja Grönlund-Lamminsalo

Sonja on vahva henkilöstön ja esimiestyön kehittäjä. Sonja on parhaimmillaan saadessaan työskennellä erilaisissa muutoshankkeissa ja muutosten jalkauttamisessa. Sonjalle on tärkeää, että suunnitelmat etenevät myös käytännön töihin ja tehtäviin.

Tutustu

Jan Holst

Jan haastaa ja innostaa asiakkaitaan jatkuvaan kehittymiseen, itsensä likoon laittamiseen ja ajattelun uudistamiseen. Jan on keskittynyt johtajien, johtoryhmien ja esimiesten kehittämiseen.

Tutustu

Lari Junkkari

Larin pitkä työelämäkokemus ja oma monipuolinen kouluttautuminen antaa hänelle vankan pohjan erityisesti ihmissuhdetaitojen ymmärtämiseen, käsittelyyn ja kouluttamiseen.

Tutustu

Hanna Kölhi

Hanna auttaa vapauttamaan sinun työaikaa ydintehtäväsi toteuttamiseen ja mahdollistaa etenemisen kohti unelmaasi. Kehittämällä työtään ihmiset innostuvat, saavat enemmän aikaan, tulevat tietoisemmiksi roolistaan ja vastuistaan organisaatiossa ja pystyvät kehittämään työtään sekä luomaan uusia innovaatioita.

Tutustu

Petri Lehtipuu

Petri tukee muutoshankkeiden onnistumista ja johdon toimintaa toiminnan uudistuksissa. Hän yhdistää monipuolisia kehittämismenetelmiä ja asiantuntijoita tarkkasilmäisesti asiakkaan tavoitteiden toteuttamiseksi. Petrillä on taito kysyä organisaation johtamisen tärkeimmät kysymykset. Hän varmistaa, että toimenpiteet ovat keskenään johdonmukaisia, eettisiä ja strategiaa tukevia.

Tutustu

Eerik Lundmark

Eerik on johtoryhmien ja esimiesten valmentaja ja mentori. Hän haastaa valmennettavansa sisäistämään johtamisen vaatimukset ja tavoitteet uuden oivaltamisen ja tekemisen tason löytämiseksi. Hän sparraa valmennettaviaan valitsemaan toimintatavat, joilla johdettavat motivoituvat ja strategia toteutuu, ja hän haastaa tarvittaessa myös strategian kirkkauden ja johtamisprosessin toimivuuden.

Tutustu

Antti Munukka

Antti on Novetoksen valmennus- ja viestintäassistentti, jolla on useiden vuosien kokemus valmennusten organisoimiseen liittyvistä käytännön asioista.

Tutustu

Heikki Pajunen

Heikillä on kyky saada ihmiset syttymään työstään. Hänen lähtökohtanaan on, että kaikilla ihmisillä on vahvuuksia, joita esimies voi normaalissa arkityössä tunnistaa ja hyödyntää monipuolisesti. Ihmiset viihtyvät paremmin, ja tulokset kohenevat.

Tutustu

Riitta Perttilä

Riitta on erikoistunut organisaatioiden ja ihmisten toiminnan ja johtajuuden kehittämiseen sekä muutosjohtamiseen. Riitta fasilitoi, valmentaa ja coachaa asiakkaitaan uudistumaan tavoitteiden ja strategian suuntaisesti. Kehittämisotteeltaan hän on kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen.

Tutustu

Markus Pessi

Markus on intohimoinen organisaatioiden kehittäjä, jonka tyypillisin asiakas on kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio. Hänen erityiskiinnostuksen kohteensa on huipputiimien ja -yksilöiden valmennus.

Tutustu

Eeva Pitkänen

Eeva on vuorovaikutuksen ammattilainen, jonka ydinosaamisalueita ovat ryhmien johtaminen toimiviksi tiimiksi, vaikuttava vuorovaikutus, roolien tasapaino sekä työidentiteetin vahvistaminen.

Tutustu

Hanna Poskiparta

Hanna oivalluttaa tunnistamaan itselle, työyhteisölle  ja organisaatiolle merkitykselliset asiat. Hanna  herättelee asiakkaita löytämään rohkeutensa ja  vahvuutensa,  katsomaan asioita uudesta näkökulmasta,  luomaan selkeitä tavoitteita ja tukee löytämään askelmerkit onnistumisen tielle.  

Tutustu

Sami Sundberg

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy elämyksistä. Erityisesti digitaalinen markkinointi ja asiakaskokemuksen kehittäminen ovat Samin intohimoja. Novetoksella Sami aloitti vuoden 2016 alusta ja vauhti on ollut kova alusta alkaen.

Tutustu

Karri Sunnarborg

Karri sytyttää ja haastaa eettisen ajattelun konkretisointiin ja vaikuttavaan soveltamiseen. Hän osaa muuttaa arvot ja hyveet rohkeiksi positiivisiksi ratkaisuiksi erilaisissa liiketoiminnan, johtamisen ja organisaatioiden toimivuuden haasteissa.

Tutustu

Satu Vainio

Asiantuntijan työtä tehdään yhä useammin vaihtuvissa ryhmissä, joissa voi olla jäseniä useista eri organisaatioista. Kokonaisuuksien hahmottaminen ei voi olla enää vain johdon vastuulla. Tämä edellyttää uusia työn organisoinnin tapoja, johtajuutta ja itsensä johtamisen taitoja. Tarvitaan myös kykyä sovittaa yhteen useita eri näkökulmia sekä joskus ristiriitaisiakin tavoitteita.

Tutustu

Päivi Vuorimaa

Päivin missio on auttaa organisaatioita ja niiden avainhenkilöitä onnistumaan ja kasvamaan. Uudet työn tekemisen tavat edellyttävät uudenlaista johtamista ja esimiestyötä. Päivi on erityisen hyvä johtamisen ja johtoryhmätyön sekä kokonaisvaltaisen organisaatiokulttuurin kehittämisessä etenkin isoissa muutos- ja uusiutumistilanteessa. Päivi hyödyntää työssään monipuolisesti omaa tuoretta kokemustaan muutoksesta vastaavana johtajana sekä erilaisia menetelmiä kuten coachingia ja fasilitointia.

Tutustu

Esko Wiskari

Eskolla on 20 vuoden asiantuntemus myynnin ja markkinoinnin johtamisesta ja johtotiimien kehittämisestä kansainvälisissä organisaatioissa. Esko auttaa organisaatioita luomaan innostusta sekä säilyttämään tekemisen ilon organisaatiossa prosesseja ja analyysejä unohtamatta.

Tutustu

Kari Ålander

Karin monipuolinen työkokemus asiantuntijana ja johtajana varmistaa vaativienkin kehittämisprojektien toteutumisen ja vaikuttavuuden. Kari osaa ja uskaltaa haastaa positiivisesti. Lujaan käytäntöönviennin kokemukseen yhdistetty syvä teoriaosaaminen tekee niin strategiasuunnittelusta kuin organisaation, kyvykkyyksien ja osaamisten kehittämisestäkin selkeää ja käytännönläheistä.

Tutustu

Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä!